Nyansatt søker HR-leder

Jeg har funnet noe magisk!

Tenk å være så heldig at alt det man liker aller best, bakes inn i en kake. En kake som er så stor at den kan deles med mange! Det er sånn jeg vil beskrive det å få jobbe i Prospera.

I Prospera faller mine to hovedfelt sammen: talentutvikling og sosialt entreprenørskap.

Talentutvikling i Prospera betyr at vi kan skape en konkret arena der konsulenter utenfor sin daglige arbeidssituasjon får testet og utviklet sin kompetanse. De vil oppleve å jobbe med tverrfaglige team, nye problemstilling innenfor et kort og avgrenset format. De som behersker denne utfordringen beviser for seg selv og andre to viktige ting: De er svært robuste, tilpasningsdyktige, gode teamspillere og sist mens ikke minst: Disse konsulentene er ikke redde for å lære nye ting og se sin egen kompetanse i lys av det.

De siste 2 årene har jeg selv jobbet med å skape bedre løsninger rundt de samfunnsutfordringene vi har i mitt eget lokalsamfunn, gjennom Coffee Too, Aktivitetsværket og Vi bryr oss om Eidsvoll. Det har gitt meg en enorm respekt for sosiale entreprenører og den motvinden de trosser. I Prospera har jeg muligheten til å fortsette denne konkrete innsatsen. Prosperas visjon er at ingen gode løsninger på våre felles samfunnsutfordringer skal hindres av manglende kompetanse. Ideelle organisasjoner og sosiale organisasjoner kan søke om prosjekthjelp innen jus, økonomi, forretningsutvikling, kommunikasjon og så tildeler vi team på fem eksperter som jobber frem løsninger. Helt gratis.

I 2006 startet min reise innen HR i Manpower. Siden da har jeg jobbet med hele bredden av feltet, ved Institutt for Medskapende Ledelse, HP Norge og Deloitte. Det mest spennende har vært å jobbe med utvikling av ledere og talenter. Når folk som liker å lære og ønsker å gjøre en forskjell, kommer sammen, da er det mye dynamikk i spill. Det er jo nettopp i slike møter, mellom engasjerte og kompetente mennesker, som har ulike roller i forskjellige virksomheter, at samfunnsutviklingen drives fremover.

Jeg gleder meg til å bli kjent med dere som ønsker å gå sammen med dem! Jeg tror nemlig at denne kaken er magisk, slik at den vokser når man deler den. Prospera har skapt en modell for Pro-Bono arbeid som fungerer. Jeg gleder meg til å kunne dele dette med enda flere!

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan bruke pro bono som verktøy for talentutvikling?
Kontakt kariline@prosperastiftelsen.no