Nye frivillighetsreiser i Oslo

Vi har fått tilslag på vår søknad om innovasjonsmidler fra Oslo Kommune om å skape nye frivillighetsreiser skreddersydd for eldre!

Hvorfor?

Oslo befolkning eldes, og er stadig friskere. Eldre opplever samtidig at deres kompetanse ikke verdsettes. Prospera anser at det derfor er slik at pensjonister med høy kompetanse er en uutnyttet kapasitet. Dette kan vi fikse!

Hvordan?

Prospera setter nå opp fire team som får tildelt hver sin organisasjon. Teamet skal designe opp en unik frivillighetsreise for hver organisasjon skreddersydd eldre.

Disse frivillighetsreisene skal ta utgangspunkt i den konteksten eldre befinner seg i. Hvilke barrierer finnes det mellom eldre og frivillighet? Hvilke kapasiteter har de eldre, som den øvrige befolkningen kanskje ikke har?

Til slutt skal et femte pro bono-team samle erfaringer fra disse prosjektene, og lage en roadmap for eldres frivillighet som vil deles fritt og komme alle ideelle organisasjoner til gode.

Hvem?

Du kan nå delta på et av teamene dersom du har erfaring fra en av disse kompetansefeltene: tjenestedesign, spillutvikling, sosialantropologi samfunnsgeografi, sosiologi, markedsføring og design.

Nye frivillighetsreiser for eldre from Prospera

Hvor og hvor mye?

Teamene bemannes fra og med denne uken og fremover med oppstart i løpet av januar/februar. Har du 3 års erfaring med et av nevnte kompetanseområder håper vi å høre fra nettopp deg!Nøkkelinformasjon:

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: januar/februar 2019
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet