Holmlia kulturkafé

Prospera søker dyktige rekrutterere. Nayat Abbouz har fagbrev som konditor og har drevet catering de siste årene. Yassin El Barkani, hennes sønn, er oppvokst på Holmlia og har hatt flere roller i nærmiljøet. Drømmen for begge har lenge vært å starte en nærmiljøkafé på Holmlia.

Kafé-lokalet er nå sikret, oppstartsmidler er gitt i gave fra bydelsløftet, og sammen med det første Prospera teamet, som ble tildelt Yassin og Nayat, har de nå en strategi for hvordan kafeen skal bli økonomisk bærekraftig. Kulturkafeen har nå behov for et engasjert og operativt styre.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prosject-scope

Prospera-teamet skal bistå Holmlia kulturkafe i arbeidet med å rekrutterestyremedlemmer og styreleder til Holmlia kulturkafe sitt første styre.

  • Sammen med eierne i det ideelle AS´et: definere behovet i fremtidig styresammensetning og utvikle kompetanseprofiler for styremedlemmer.
  • Revidere vedtektene og optimalisere disse opp mot Holmlia Kulturkafes visjoner og ønsker for drift.
  • Forslag til stillingsannonse og rekrutteringskanaler og publisere disse i samarbeid med eierne.
  • Intervjue og anbefale styremedlemmer.

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, prosjektmentor, jurister, HR-og rekruttering, styreerfaring Arbeidssted: Oslo Oppstart: Januar 2019 Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

TEAMET ER FULLSATT 🌺

Gründer og styremedlem Yassin El Barkan sier dette om det forrige Prospera-teamets hjelp:

Ikke bare har samarbeidet med Prospera vært meningsfullt, interessant og avgjørende i prosjektet om å åpne en kulturkafé på Holmlia, det har vært motiverende, lærerrikt og åpnet for flere muligheter i fremtiden. Det å ha et team som ser på dette prosjektet som deres eget, har gjort det enklere for oss å være åpne for innspill til ideer, og at de har lagt hjertet i arbeidet med dette prosjektet er en bekreftelse på at de har ønsket dette minst like mye som oss.
Takk til Prospera-teamet, og ledelsen for tett oppfølging fra start til slutt. Vi er spente på veien videre!