Om Prospera

Prospera er et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner kan søke Prospera om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching.

Vi kaller det ”kompetansebasert frivillighet”.

Prosperas visjon

Ingen gode løsninger på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet.

Misjon

Prospera hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes. Målet er å øke samfunnets samlede sosiale avkastning ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse.

Vi kaller dette kompetansebasert frivillighet.

 

Prosperas administrasjon

 
Om Prospera

Anne Aaby

Daglig leder
91 32 39 59 | anne@prosperastiftelsen.no
Anne er utdannet samfunnsgeograf med økonomisk utvikling, innovasjon og byregioner som spesialisering. Hun har erfaring fra forlagsbransjen, Den norske legeforening og flere år som konsulent. Anne har tidligere gründet kodeklubben.no og masterbloggen.no.

Om Prospera

Lene Egeli

Porteføljestyrer
92 16 06 95 | lene@prosperastiftelsen.no
Lene har bakgrunn fra bistand og globale problemstillinger til organisasjonsutvikling, media, salg, og undervisning. Hun har jobbet med utviklingsspørsmål i Afrika, Asia og USA innen områder som blant annet kvinners rettigheter, lokal kapasitetsbygging, inkluderende byplanlegging, godt styresett, privat-offentlig utviklingssamarbeid og sosiale innovasjoner.

Om Prospera

Magnus Hummel Vøllo

Administrasjonsleder
41 62 11 34 | magnus@prosperastiftelsen.no
Magnus Vøllo er utdannet statsviter fra Lunds Universitet i Sverige og har studert offentlig forvaltning i Utrecht i Nederland. De siste fire årene har Magnus vært med å starte en ny videregående skole i Fredrikstad, der han har jobbet som administrasjonsleder.

Om Prospera

Stein Ove Høgdahl

Prosjektkoordinator
90 69 02 81 | stein.ove@prosperastiftelsen.no
Stein Ove har bred ledererfaring fra private virksomheter og frivillige organisasjoner, samt 5 års konsulenterfaring.  Han har gründet bedrift og har spisskompetanse innen salg, forretningsutvikling, rekruttering, prosjektledelse og økonomi fra bedrifter som Ekornes, Procter & Gamble og Mercuri International. Stein Ove er også styresekretær i Prospera.

Om Prospera

Anita Christensen

Prosjektkoordinator
47 22 74 51 | anita@prosperastiftelsen.no

Anita har bred erfaring innen kultursektoren, og har jobbet som forlagsredaktør, museumsrådgiver og prosjektleder på norske og internasjonale prosjekter. Senest var hun en del av den norske kontingenten i observatørstyrken TIPH i Hebron. Anita har mastergrader fra UCL og University of Cambridge, samt videreutdanning i prosjekt- og prosessledelse. I tillegg har hun vært involvert i en rekke frivillige organisasjoner innen utdanning, kultur, miljø og humanitært arbeid.

Om Prospera

Anne Guri Solem

Prosjektkoordinator
92607318 | anne.guri@prosperastiftelsen.no
Anne Guri Solem har lang erfaring fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Hun har blant annet jobbet med markedsføring, produktutvikling og kommunikasjon i Nidar AS, og med kommunikasjon og virkemiddelutvikling i Enova SF. De ti siste årene har hun drevet konsulentvirksomhet med oppdrag også for frivillig sektor. Solem tok først eksamen som Foretaksøkonom og har senere tatt en Master of Management fra BI.

Om Prospera

Damian Aaby Præsthus

Administrasjonsassistent
damian@prosperastiftelsen.no
Damian er sisteårs-student på Elvebakken videregående skole, medier og kommunikasjon. Damian oppdaterer Prosperas nettside, blogg og CRM-system.

 

Prosperas styre

 
Om Prospera

Christian Thommessen

Styreleder
Christian H. Thommessen er sterkt engasjert i impact investing gjennom responsAbility investments AG i Zurich. Tidligere har Thommessen vært administrerende direktør for Norsk Hydro Notodden Fabrikker, IBM Norge, IBM Europa’s internett virksomhet og Glamox. Thommessen har vært direktør i FN’s Utviklingsprogram UNDP med ansvar for Privat Sektor Divisjonen, styreleder i Redd Barna og styremedlem Redd Barna Tyskland samt den globale Redd Barna Alliansen, styremedlem i NRK og ved NTNU.

Om Prospera

Marianne Marthinsen

Styremedlem
Marianne Marthinsen har erfaring fra en lang rekke organisasjoner, og har representert Arbeiderpartiet på Stortinget siden 2005. Hun har vært medlem av energi- og miljøkomiteen, finanskomiteen og sitter nå i utenriks- og forsvarskomiteen. Marthinsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Om Prospera

Birgitte Jordahl

Styremedlem
Birgitte Jordahl har studert jus og har et hovedfag i pedagogikk. Hun har lang fartstid i topp-politikken som rådgiver på Stortinget, stabssjef i Byrådet og rådgiver for byrådsleder og sosialbyråd i Oslo kommune og som statssekretær for utdanning i Solberg-regjeringen. Hun jobber nå for sivilingeniørforeningen Tekna med politikk og påvirkning. Birgitte har lang erfaring fra helse, finans og utdanning før hun trådte inn i politikken.

Om Prospera

Stine Fjell

Styremedlem
Stine Fjell er HR domain expert i Questback. Før det var hun HR-direktør i Nordea Bank Norge med ansvar for 3500 ansatte, og medlem av den nordiske ledergruppen som forvaltet 25.000 ansatte i 12 land. Der hadde hun overordnet ansvar for personalpolitikk, ivaretakelse- og utvikling av de menneskelige ressursene i konsernet, samt ansvarlig for forvaltning av arbeidsgiveransvar. I tillegg har Stine lang erfaring innenfor bank og finans i roller som leder av storkundesegmentet Telekom, Media og teknologi, megler og rådgiver.

Stine har en Master of management fra BI, Autorisert finansanalytiker(AFA) og Strategic leadership program fra London Business School.

Om Prospera

Katharina Asting

Styremedlem
Katharina Ringen Asting har master fra NTNU and en MBA fra Monterey Institute of International Studies (MIIS). Hun erfaring fra internasjonal ledelse fra teknologiselskaper. Hun har bistått flere entreprenører i etablering av nye selskaper. Katharina har også lang erfaring i NGO-sektoren.

Om Prospera

Andreas Kvernflaten

Styremedlem
Andreas Kvernflaten er Client Director i Nova, som leverer rekrutterings- og employer branding tjenester til noen av Norges største selskaper. Han var tidligere partner i konsulentselskapet LAG (2009 – 2013) med ansvar for leveranser innen leder- og teamutvikling. Før det var han prosjektleder i etableringen av et utviklingsprogram for innsatte i Kongsvinger Fengsel (2005 – 2009). Han har utdannelse fra Universitet i Oslo med mellomfag i teologi, BA i Kultur og Kommunikasjon, samt Prosjektforum fra Institutt for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Andreas 16 års ledererfaring fra frivillig sektor, og har tidligere vært Konsulentsjef i Prospera.

Om Prospera

Christer Bjørndal

Styremedlem
Christer Bjørndal er partner og senior forvalter i CARN Capital som han har vært med på å grunnlegge. Før det var han 9 år i Norges Bank Investment Management som porteføljeforvalter. Christer har bred internasjonal erfaring fra finansmarkedene og kapitalforvaltning og var en av gründerne av Prospera i 2009. Han er siviløkonom fra NHH og har i senere år også tatt en MBA fra NHH.

Historie

  • 2009 Prospera blir grunnlagt av Christer Bjørndal, Daniel Gaim og Andreas Bomann-Larsen. Hypotese: Det er ikke bare penger, men også kompetanse, som gode initiativ trenger for å lykkes.
  • Høsten 2009 ble det første Prospera Event’et arrangert. Responsen var overveldende.
  • 2010 Prospera blir formelt registrert i Brønnøysund. Samtidig ble de første eksterne prosjektene satt i gang.
  • 2014 Prosperastiftelsen omgjøres til en stiftelse med Christian Thommessen som styreleder, inngår samarbeid med Kavlifondet og ansetter daglig leder Anne Aaby
  • 2015 Prospera bli medlem av Global Pro Bono Network
  • 2016 Prospera inngår samarbeid med Gjensidigestiftelsen.
  • 2017 Antall pro bono-konsulenter når 380 og gjennomfører prosjekter i Oslo, Bergen og Stavanger, Moss, Skien og Kristiansand. Dette er en nasjonal skalering som følge av samarbeidet med Gjensidigestiftelsen. Prospera ansetter porteføljestyrer Anders Kunz.
  • 2018 Prospera inngår langsiktig samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB og videreutvikler samarbeidet med Gjensidigestiftelsen. 700 pro bono-konsulenter fordelt på Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Moss, Skien, Kristiansand, Tromsø og Ålesund bidrar til å skape Norges første landsomfattende pro bono-nettverk. Administrasjonen økes til fire ved ansettelse av administrasjonsleder Magnus Vøllo og prosjektkoordinator Lene Egeli.
  • Nærmere 1000 pro bono-konsulenter over hele landet tar del i Prospera-nettverket og de 50 pro bono-prosjektene som nå tildeles årlig. Hvert år doneres nå kompetanse tilsvarende 20 millioner kroner.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE