Om Prospera

Prospera er et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner kan søke Prospera om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching.

Vi kaller det ”kompetansebasert frivillighet”.

Prosperas visjon

Ingen gode løsninger på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet.

Misjon

Prospera hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes. Målet er å øke samfunnets samlede sosiale avkastning ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse.

Vi kaller dette kompetansebasert frivillighet.

 

Prosperas administrasjon

 
Om Prospera

Magnus Hummel Vøllo

Daglig leder
41 62 11 34 | magnus@prosperastiftelsen.no
Magnus Vøllo er utdannet statsviter fra Lunds Universitet i Sverige og har studert offentlig forvaltning ved universitetet i Utrecht, Nederland. Magnus var ansatt i Prospera som administrasjonsleder fra 2018. Før det jobbet han med å starte en ny videregående skole i Fredrikstad.

Om Prospera

Lene Egeli

Porteføljestyrer
92 16 06 95 | lene@prosperastiftelsen.no
Lene har bakgrunn fra bistand og globale problemstillinger til organisasjonsutvikling, media, salg, og undervisning. Hun har jobbet med utviklingsspørsmål i Afrika, Asia og USA innen områder som blant annet kvinners rettigheter, lokal kapasitetsbygging, inkluderende byplanlegging, godt styresett, privat-offentlig utviklingssamarbeid og sosiale innovasjoner.

Om Prospera

Stein Ove Høgdahl

Prosjektkoordinator
90 69 02 81 | stein.ove@prosperastiftelsen.no
Stein Ove har bred ledererfaring fra private virksomheter og frivillige organisasjoner, samt 5 års konsulenterfaring.  Han har gründet bedrift og har spisskompetanse innen salg, forretningsutvikling, rekruttering, prosjektledelse og økonomi fra bedrifter som Ekornes, Procter & Gamble og Mercuri International. Stein Ove er også styresekretær i Prospera.

Om Prospera

Anne Berit Aarvold

Prosjektkoordinator
47 76 00 82 | anne.berit@prosperastiftelsen.no
Anne Berit har bred erfaring fra merkevarebygging, produktutvikling og kommunikasjon hos store aktører i dagligvarebransjen som Mills DA og Fjordland. Hun har også erfaring som konsulent i Nielsen Norge og som selvstendig næringsdrivende. Som frivillig har hun jobbet som besøkshjem for Barnevernet. Anne Berit er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen.

Om Prospera

MARTHA SOFI DRAGSUND ELLINGSEN

Prosjektkoordinator
97 95 90 13 | martha@prosperastiftelsen.no
Martha er utdannet siviløkonom ved NTNU med spesialisering innen strategi, organisasjonsutvikling, ledelse og markedsføring. I tillegg er hun utdannet fundraiser, reiseleder og lærer. Martha har erfaring fra både ideell-, offentlig- og privat sektor og har blant annet arbeidet med fundraising, markedsføring, organisasjonsutvikling, innovasjon og salg.

Om Prospera

KARIANNE TANGEN DYPEDAHL

Studentmedarbeider
Karianne er førsteårsstudent på Honours-programmet ved UiO med fordypning i Samfunnsfag. Karianne bistår administrasjonen med vedlikehold av CRM-system og andre administrative oppgaver.

 

Prosperas styre

 
Om Prospera

Christian Thommessen

Styreleder
Christian H. Thommessen er sterkt engasjert i impact investing gjennom responsAbility investments AG i Zurich. Tidligere har Thommessen vært administrerende direktør for Norsk Hydro Notodden Fabrikker, IBM Norge, IBM Europa’s internett virksomhet og Glamox. Thommessen har vært direktør i FN’s Utviklingsprogram UNDP med ansvar for Privat Sektor Divisjonen, styreleder i Redd Barna og styremedlem Redd Barna Tyskland samt den globale Redd Barna Alliansen, styremedlem i NRK og ved NTNU.

Om Prospera

Marianne Marthinsen

Styremedlem
Marianne Marthinsen har erfaring fra en lang rekke organisasjoner, og har representert Arbeiderpartiet på Stortinget siden 2005. Hun har vært medlem av energi- og miljøkomiteen, finanskomiteen og sitter nå i utenriks- og forsvarskomiteen. Marthinsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

Om Prospera

Birgitte Jordahl

Styremedlem
Birgitte Jordahl har studert jus og har et hovedfag i pedagogikk. Hun har lang fartstid i topp-politikken som rådgiver på Stortinget, stabssjef i Byrådet og rådgiver for byrådsleder og sosialbyråd i Oslo kommune og som statssekretær for utdanning i Solberg-regjeringen. Hun jobber nå for sivilingeniørforeningen Tekna med politikk og påvirkning. Birgitte har lang erfaring fra helse, finans og utdanning før hun trådte inn i politikken.

Om Prospera

Andreas Kvernflaten

Styremedlem
Andreas Kvernflaten er Client Director i Nova, som leverer rekrutterings- og employer branding tjenester til noen av Norges største selskaper. Han var tidligere partner i konsulentselskapet LAG (2009 – 2013) med ansvar for leveranser innen leder- og teamutvikling. Før det var han prosjektleder i etableringen av et utviklingsprogram for innsatte i Kongsvinger Fengsel (2005 – 2009). Han har utdannelse fra Universitet i Oslo med mellomfag i teologi, BA i Kultur og Kommunikasjon, samt Prosjektforum fra Institutt for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Andreas 16 års ledererfaring fra frivillig sektor, og har tidligere vært Konsulentsjef i Prospera.

Om Prospera

Christer Bjørndal

Styremedlem
Christer Bjørndal er partner og senior forvalter i CARN Capital som han har vært med på å grunnlegge. Før det var han 9 år i Norges Bank Investment Management som porteføljeforvalter. Christer har bred internasjonal erfaring fra finansmarkedene og kapitalforvaltning og var en av gründerne av Prospera i 2009. Han er siviløkonom fra NHH og har i senere år også tatt en MBA fra NHH.

Om Prospera

Anne Aaby

Styremedlem
Anne Aaby er Platform Owner i Vigmostad & Bjørke. Anne var daglig leder i Prospera fra 2014-2021, i denne perioden vokste Prospera fra 100 til 1100 konsulenter og leverte prosjekter tilsvarende mer enn 76 millioner kr til ideell sektor. Anne er utdannet samfunnsgeograf med økonomisk utvikling, innovasjon og byregioner som spesialisering. Hun har erfaring fra forlagsbransjen, Den norske legeforening og flere år som konsulent. Anne har tidligere gründet kodeklubben.no og masterbloggen.no.

Historie

  • 2009 Prospera blir grunnlagt av Christer Bjørndal, Daniel Gaim og Andreas Bomann-Larsen. Hypotese: Det er ikke bare penger, men også kompetanse, som gode initiativ trenger for å lykkes.
  • Høsten 2009 ble det første Prospera Event’et arrangert. Responsen var overveldende.
  • 2010 Prospera blir formelt registrert i Brønnøysund. Samtidig ble de første eksterne prosjektene satt i gang.
  • 2014 Prosperastiftelsen omgjøres til en stiftelse med Christian Thommessen som styreleder, inngår samarbeid med Kavlifondet og ansetter daglig leder Anne Aaby
  • 2015 Prospera bli medlem av Global Pro Bono Network
  • 2016 Prospera inngår samarbeid med Gjensidigestiftelsen.
  • 2017 Antall pro bono-konsulenter når 380 og gjennomfører prosjekter i Oslo, Bergen og Stavanger, Moss, Skien og Kristiansand. Dette er en nasjonal skalering som følge av samarbeidet med Gjensidigestiftelsen. Prospera ansetter porteføljestyrer Anders Kunz.
  • 2018 Prospera inngår langsiktig samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB og videreutvikler samarbeidet med Gjensidigestiftelsen. 700 pro bono-konsulenter fordelt på Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Moss, Skien, Kristiansand, Tromsø og Ålesund bidrar til å skape Norges første landsomfattende pro bono-nettverk. Administrasjonen økes til fire ved ansettelse av administrasjonsleder Magnus Vøllo og prosjektkoordinator Lene Egeli.
  • Nærmere 1000 pro bono-konsulenter over hele landet tar del i Prospera-nettverket og de 50 pro bono-prosjektene som nå tildeles årlig. Hvert år doneres nå kompetanse tilsvarende 20 millioner kroner.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE