OM PROSPERASTIFTELSEN

Prosperastifelsen gir bort kompetanse til ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører. Vår visjon er at “ingen svar på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet”. Vi hjelper organisasjonene ved å sette sammen team på 6 frivillige konsulenter. De frivillige gir av sin kompetanse 5 timer i uka på kveldstid i 3 måneder. Målet er å hjelpe organisasjonene med å øke sin sosiale avkastning. Sammen skaper vi økt samfunnsnytte!

Vårt konsulentnettverk

Vårt nettverk teller 1200 frivillige over hele landet. Våre konsulenter har høyere utdannelse og minimum 3 års erfaring innen det feltet de ønsker å donere kompetanse. De har erfaring innen et bredt spekter fagfelt fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Til felles har de alle et sterkt ønske om å bidra. Basert på denne innsatsviljen gjennomfører Prosperastiftelsen 60 prosjekter i året over hele landet. Vi kaller det “kompetansebasert frivillighet”. Les mer om hvordan du kan bli frivillig konsulent hos oss her.

Hvem hjelper vi?

En viktig forutsetning for å få hjelp av Prosperastiftelsen er at det ikke er noe kommersielt mål med virksomheten, denne må være ideell. Vi hjelper alt fra godt etablerte aktører som Røde Kors og Turistforeningen til yngre organisasjoner som ikke har noen ansatte og hvor alt baserer seg på frivillig arbeid. Det felles målet for alle prosjektene vi gjennomfører er å øke samfunnsnytten organisasjonene bidrar med.

Det kan søkes Prosperastiftelsen om hjelp innen et bredt spekter fagfelt feks. forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og juss. Les mer om hvilke organisasjoner som kan søke hjelp hos Prosperastiftelsen her.

Prosperastiftelsen sin administrasjon

­Om oss

KJETIL SÆLEN

Fungerende daglig leder og regionsansvarlig Vestland
41 00 35 00 | kjetil@prosperastiftelsen.no
Kjetil har lang erfaring fra både næringslivet, offentlige instanser og ideell sektor. Har bred ledererfaring fra forskjellige bransjer, og har også drevet sitt eget selskap. Han har vært ansatt i ideell sektor i flere perioder, blant annet i Kirkens Bymisjon og i den lokale idretten. Kjetil er basert i Bergen.

­Om oss

Magnus Hummel Vøllo (i permisjon)

Daglig leder
41 62 11 34 | magnus@prosperastiftelsen.no
Magnus Vøllo er utdannet statsviter fra Lunds Universitet i Sverige og har studert offentlig forvaltning ved universitetet i Utrecht, Nederland. Magnus var ansatt i Prosperastiftelsen som administrasjonsleder fra 2018. Før det jobbet han med å starte en ny videregående skole i Fredrikstad. Magnus har deltatt på lederprogrammet Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen DNB.

­Om oss

Sarah Elise Gjemdal

Prosjektkoordinator
41 85 50 43 | sarah@prosperastiftelsen.no
Sarah Elise har bakgrunn som entreprenør innen gjenbruk og bærekraft i Norge, København og Tyskland. I 2017 startet hun Nordens første pantebutikk for klær og sko, for å fremme gjenbruk blant en ung målgruppe. Hun har også jobbet som prosjektleder i blant annet Trondheim Pepperkakeby og Feelgood Festivalen. Sarah Elise har en bachelor i økonomi- og markedsføring.

­Om oss

Anne Berit Aarvold

Portoføljestyrer
47 76 00 82 | anne.berit@prosperastiftelsen.no
Anne Berit har bred erfaring fra merkevarebygging, produktutvikling og kommunikasjon hos store aktører i dagligvarebransjen som Mills DA og Fjordland. Hun har også erfaring som konsulent i Nielsen Norge og som selvstendig næringsdrivende. Som frivillig har hun jobbet som besøkshjem for Barnevernet. Anne Berit er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen.

­Om oss

MARTHA SOFI DRAGSUND KRISTOFFERSEN (i permisjon)

Prosjektkoordinator
97 95 90 13 | martha@prosperastiftelsen.no
Martha er utdannet siviløkonom ved NTNU med spesialisering innen strategi, organisasjonsutvikling, ledelse og markedsføring. I tillegg er hun utdannet fundraiser, reiseleder og lærer. Martha har erfaring fra både ideell-, offentlig- og privat sektor og har blant annet arbeidet med fundraising, markedsføring, organisasjonsutvikling, innovasjon og salg.

­Om oss

ESPEN SYSE HOUGE

Prosjektkoordinator
92 86 19 70 espen@prosperastiftelsen.no
Espen er utdannet master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med organisasjonsutvikling, team- og gruppeutvikling og forbedring av arbeidsmiljøer. I tillegg er han utdannet lærer, og har erfaring fra frivillig arbeid, styreverv og vaffelsteking. 

­Om oss

TORIL THOMSEN

Prosjektkoordinator
91 65 14 23 | toril@prosperastiftelsen.no
Toril er utdannet sivilingeniør, industriell økonomi fra NTNU. Hun har lang erfaring som konsulent og prosjektleder. Hun har bransjeerfaring fra konsulentvirksomhet, logistikkbedrifter og fra ideell sektor gjennom flere år i Aktiv mot kreft. Hun har bred erfaring med frivillig arbeid og da hovedsakelig innenfor idrett, men har også bidratt som prosjektleder i prosjekter for Prosperastiftelsen.

­Om oss

KATHERINE DUARTE

Prosjektkoordinator
95 72 68 26 | katherine@prosperastiftelsen.no
Katherine Duarte har lang fartstid fra akademia, blant annet med master i medievitenskap og som medieforsker. Hun jobber nå som frilanser og innholdsprodusent i medie- og kommunikasjonsbransjen. Hun har blant annet jobbet som bærekraftsrådgiver i store selskap i private næringsliv, og som journalist i NRK. Hun har mottatt NFFO sitt forfatterstipend våren 2021 og skal skrive en bok om bærekraftskommunikasjon. Katherine har jobbet som frivillig i studentdrevne organisasjoner og som leksehjelp, for å nevne noe.

­Om oss

ELINE ANVIK

Prosjektkoordinator
94 84 11 93 | eline@prosperastiftelsen.no
Eline er utdannet sosiolog med master i kultur, organisasjon og ledelse ved Vrije Universitet i Amsterdam, Nederland. Eline har erfaring fra ideell sektor hos Amnesty International Norge og innen konferanse/event planlegging.

 
­Om oss

KARIANNE TANGEN DYPEDAHL

Studentmedarbeider
Karianne er førsteårsstudent på Honours-programmet ved UiO med fordypning i Samfunnsfag. Karianne bistår administrasjonen med vedlikehold av CRM-system og andre administrative oppgaver.

Prosperas styre

­Om oss

Christian Thommessen

Styreleder
Christian H. Thommessen er sterkt engasjert i impact investing gjennom responsAbility investments AG i Zurich. Tidligere har Thommessen vært administrerende direktør for Norsk Hydro Notodden Fabrikker, IBM Norge, IBM Europa’s internett virksomhet og Glamox. Thommessen har vært direktør i FN’s Utviklingsprogram UNDP med ansvar for Privat Sektor Divisjonen, styreleder i Redd Barna og styremedlem Redd Barna Tyskland samt den globale Redd Barna Alliansen, styremedlem i NRK og ved NTNU.

Marianne Marthinsen

Styremedlem
Marianne Marthinsen har erfaring fra en lang rekke organisasjoner, og har representert Arbeiderpartiet på Stortinget siden 2005. Hun har vært medlem av energi- og miljøkomiteen, finanskomiteen og sitter nå i utenriks- og forsvarskomiteen. Marthinsen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo.

­Om oss
­Om oss

Birgitte Jordahl

Styremedlem
Birgitte Jordahl har studert jus og har et hovedfag i pedagogikk. Hun har lang fartstid i topp-politikken som rådgiver på Stortinget, stabssjef i Byrådet og rådgiver for byrådsleder og sosialbyråd i Oslo kommune og som statssekretær for utdanning i Solberg-regjeringen. Hun jobber nå for sivilingeniørforeningen Tekna med politikk og påvirkning. Birgitte har lang erfaring fra helse, finans og utdanning før hun trådte inn i politikken.

Andreas Kvernflaten

Styremedlem
Andreas Kvernflaten er Client Director i Nova, som leverer rekrutterings- og employer branding tjenester til noen av Norges største selskaper. Han var tidligere partner i konsulentselskapet LAG (2009 – 2013) med ansvar for leveranser innen leder- og teamutvikling. Før det var han prosjektleder i etableringen av et utviklingsprogram for innsatte i Kongsvinger Fengsel (2005 – 2009). Han har utdannelse fra Universitet i Oslo med mellomfag i teologi, BA i Kultur og Kommunikasjon, samt Prosjektforum fra Institutt for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Andreas 16 års ledererfaring fra frivillig sektor, og har tidligere vært Konsulentsjef i Prospera.

­Om oss
­Om oss

Christer Bjørndal

Styremedlem
Christer Bjørndal er partner og senior forvalter i CARN Capital som han har vært med på å grunnlegge. Før det var han 9 år i Norges Bank Investment Management som porteføljeforvalter. Christer har bred internasjonal erfaring fra finansmarkedene og kapitalforvaltning og var en av gründerne av Prosperastiftelsen i 2009. Han er siviløkonom fra NHH og har i senere år også tatt en MBA fra NHH.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE