Om Prospera

 

 

Prospera er et nettverk av 350 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner kan søke Prospera om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching.

Vi kaller det ”kompetansebasert frivillighet”.

Prosperas visjon

Ingen gode løsninger på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet.

Misjon

Prospera hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes. Målet er å øke samfunnets samlede sosiale avkastning ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse.

Vi kaller dette kompetansebasert frivillighet.

 

Prosperas administrasjon

 

Anne Aaby

Daglig leder +47 913 239 59 | anne@prosperastiftelsen.no
Anne er utdannet samfunnsgeograf med urbanisering, innovasjon og globale byregioner som spesialisering. Hun har erfaring fra Gyldendal Undervisning og Den norske legeforening som kunnskapsformidler, redaktør, prosjektleder og fire år som konsulent. Anne har tidligere gründet kodeklubben.no og masterbloggen.no.

Eli Haugerud

Konsulentsjef, pro bono.
Eli er teknolog med lang erfaring fra organisasjoner, som skoleleder og fra IT-bransjen. Hun har en master i kjemi, og har tilleggsutdanning innen strategi og pedagogikk. Til daglig jobber hun som avdelingsleder for faglige nettverk i Tekna.

Anders Kunz

Porteføljestyrer +47 465444 84
Anders er utdannet sivilingeniør i industriell design fra Nederland. Han har jobbet med produktutvikling og prosjektledelse hos blant annet Philips og Tefal i Frankrike. I Norge har han ledet utviklingen av retailkonsepter for Unikia.

Åsne Normann-Arvesen

Kommunikasjonssjef, pro bono.
Åsne driver flere egne selskap, blant annet et eiendomsselskapet Åeiendom. Hun har også kommunikasjonsfaglig bakgrunn fra både Aker Solutions og Burson Marsteller.

 

Prosperas styre

 

Christian Thommessen

Styreleder
Christian H. Thommessen er sterkt engasjert i impact investing gjennom responsAbility investments AG i Zurich. Tidligere har Thommessen vært administrerende direktør for Norsk Hydro Notodden Fabrikker, IBM Norge, IBM Europa’s internett virksomhet og Glamox. Thomessen har vært direktør i FN’s Utviklingsprogram UNDP med ansvar for Privat Sektor Divisjonen, styreleder i Redd Barna og styremedlem Redd Barna Tyskland samt den globale Redd Barna Alliansen, styremedlem i NRK og ved NTNU.

Anne Kvam

Styremedlem
Anne Kvam er advokat med juridisk embetseksamen fra Oslo, samt en MBA fra Univeristy College Dublin. Hun jobbet i Norske Skog i 15 år, de siste 5 årene som juridisk direktør. Fra 2008 til 2012 var hun leder for eierskapsavdelingen i Norges Bank Investment Management («Oljefondet»), og har de siste 3 årene jobbet i DNV GL som rådgiver for norske og internasjonale organisasjoner innen samfunnsansvar, etikk og ansvarlige investeringer. Anne er også medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor, varamedlem i styret i Folketrygdfondet samt leder av rådet i VEAS.

Christer Bjørndal

Styremedlem
Christer Bjørndal er partner og senior forvalter i CARN Capital som han har vært med på å grunnlegge. Før det var han 9 år i Norges Bank Investment Management som porteføljeforvalter. Christer har bred internasjonal erfaring fra finansmarkedene og kapitalforvaltning og var en av gründerne av Prospera i 2009. Han er siviløkonom fra NHH og har i senere år også tatt en MBA fra NHH.

Stine Fjell

Styremedlem
Stine Fjell er HR domain expert i Questback. Før det var hun HR-direktør i Nordea Bank Norge med ansvar for 3500 ansatte, og medlem av den nordiske ledergruppen som forvaltet 25.000 ansatte i 12 land. Der hadde hun overordnet ansvar for personalpolitikk, ivaretakelse- og utvikling av de menneskelige ressursene i konsernet, samt ansvarlig for forvaltning av arbeidsgiveransvar. I tillegg har Stine lang erfaring innenfor bank og finans i roller som leder av storkundesegmentet Telekom, Media og teknologi, megler og rådgiver.

Stine har en Master of management fra BI, Autorisert finansanalytiker(AFA) og Strategic leadership program fra London Business School.

Katharina Asting

Styremedlem
Katharina Ringen Asting har master fra NTNU and en MBA fra Monterey Institute of International Studies (MIIS). Hun erfaring fra internasjonal ledelse fra teknologiselskaper. Hun har bistått flere entreprenører i etablering av nye selskaper. Katharina har også lang erfaring i NGO-sektoren.

Andreas Kvernflaten

Styremedlem
Andreas Kvernflaten er Client Director i Nova, som leverer rekrutterings- og employer branding tjenester til noen av Norges største selskaper. Han var tidligere partner i konsulentselskapet LAG (2009 – 2013) med ansvar for leveranser innen leder- og teamutvikling. Før det var han prosjektleder i etableringen av et utviklingsprogram for innsatte i Kongsvinger Fengsel (2005 – 2009). Han har utdannelse fra Universitet i Oslo med mellomfag i teologi, BA i Kultur og Kommunikasjon, samt Prosjektforum fra Institutt for Teknologi, Innovasjon og Kultur. Andreas 16 års ledererfaring fra frivillig sektor, og har tidligere vært Konsulentsjef i Prospera.

Historie

  • 2009 Prospera blir grunnlagt av Christer Bjørndal, Daniel Gaim og Andreas Bomann-Larsen. Hypotese: Det er ikke bare var penger, men også kompetanse, som gode initiativ trenger for å lykkes.
  • Høsten 2009 ble det første Prospera Event’et arrangert. Responsen var overveldende.
  • 2010 Prospera blir formelt registrert i Brønnøysund. Samtidig ble de første eksterne prosjektene satt i gang.
  • 2014 Prosperastiftelsen inngikk samarbeid med Kavlifondet som også innebærer økonomisk støtte og får sin første ansatte daglig leder: Anne Aaby
  • 2015 Prospera bli medlem av Global Pro Bono Fellows og arrangerer Norges første Pro Bono Week.
  • 2016 Prospera inngår samarbeid med Gjensidigestiftelsen.
  • 2017 Antall pro bono-konsulenter når 380 og Prospera er tilstede i Oslo, Bergen og Stavanger, Moss, Skien og Kristiansand. Prospera ansetter porteføljestyrer Anders Kunz.

18 856 501,-

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE