PR/markedsfører med god kjennskap i å nå unge! #Rockheim

Rockheim + den neste generasjonen = sant!

Har du jobbet mye med målgruppeanalyser? Nå har du muligheten til å bli med i et team som pro bono, skal dypdykke ned i Rockheims potensialet i å nå ut til de yngre. En spennende målgruppe vi vet lite om i denne sammenhengen. Hvordan nå, hvordan aktivere? Vi skal jobbe på kveldstid, vi møtes en gang i uken og legger ned 5 timer i uka totalt, for å komme til bunns i denne saken.

Teamet er fullsatt, men vi gjør plass til en PR/markedsfører med spesiell kunnskap om unge som målgruppe (hypotese: 5. klasse og opp gjennom u. skole.) Dette prosjektet er en morsom faglig utfordring – ta kontakt – oppstart vil være snarlig.

Scope

Rock og populærmusikk er en av bærebjelkene som har formet vår felles moderne kultur. For å formidle og videreføre dette til kommende generasjoner må Rockheim nå den yngre målgruppen.

Prospera-teamet skal gjennomføre en grundig målgruppe-undersøkelse. Målet er å gi innsikt i hvem de unge er og hva de ønsker fra Rockheim.

Undersøkelsen blir en viktig del av museets arbeid med å tiltrekke seg unge samt å utforme utstillinger tilpasset deres ønsker. Leveransen inkluderer en dyp forståelse av hvem de unge er, hvordan de best nåes samt mulighetene og utfordringene denne målgruppen gir Rockheim.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Trondheim
  • Oppstart: Februar
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, totalt fem timer hver uke, inkludert møtetid, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet