Pro bono-kveld på 657

Prosperas pro bono-kveld 7. april. Fem prosjekter ble presentert, sosiale entreprenørers akutte vs langsiktige behov ble debattert og høydepunkter fra Global Pro Bono Summit 2016 ble presentert. Prospera har fra oppstarten nå donert kompetanse til sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner til en verdi av 5 622 500 kr.

Les gjerne med om organisasjonene vi hjalp i Q1: Sykehusklovnene, Vektorprogrammet, Tahirlekene, Scenekompaniet, Norsk smaksskule blant annet.

 • Pro bono-kveld på 657
  Prosperas kommunikasjonssjef Åsne Normann-Arvesen ønsker velkommen til pro bono-kveld.
 • Pro bono-kveld på 657
  Daglig leder presenterer Prosperas prosjektleveranser våren 2016.
 • Pro bono-kveld på 657
  Pro bono-advokat Alf Bakke-Løyning. presenterer pro bono-prosjektet Vektorprogrammet | Leveranse: Nye vedtekter til nasjonal organisasjon.
 • Pro bono-kveld på 657
  Pro bono-prosjektleder Marianne Ween presenterer pro bono-prosjekt for Sykehusklovnene. Prospera hjelper Sykehusklovnene rekruttere to nye ansatte.
 • Pro bono-kveld på 657
  Ida Stokstad, Pro bono-prosjektleder: pro bono-prosjekt for Tahirlekene | Blandt leveransene er konseptskisse, workshop med interessenter, budsjettering, organisasjonsform, tiltaksplan og oppsett.
 • Pro bono-kveld på 657
  Pro bono-prosjektleder Naghmeh Karimi, presentasjon av pro bono-prosjektet Scenekompaniet | leveranse: kartlegging og stakeholderanalyse.
 • Pro bono-kveld på 657
  Eli Haugerud, Prosperas konsulentsjef: Prosperas konsulenter ønskes velkommen og takkes for frivillig innsats.
 • Pro bono-kveld på 657
  Anne Aaby fasiliterer rollespill: Prospera-konsulenter i samtale med sosiale entreprenører. Visjon: Må ha det, bare må ha det?
 • Pro bono-kveld på 657
  Tema: Hvordan se og tolke sosial entreprenørenes behov?
 • Pro bono-kveld på 657
  Tema: Hvordan se og tolke sosial entreprenørenes behov?
 • Pro bono-kveld på 657
  Pro bono-kveld på 657. Prospera skaper en arena mellom for-profit og non-profit. Det betyr nye perspektiver som løftes frem under gruppediskusjoner
 • Pro bono-kveld på 657
  Tema: Hvordan se og tolke sosial entreprenørenes behov?
 • Pro bono-kveld på 657
  Tema: Hvordan se og tolke sosial entreprenørenes behov?
 • Pro bono-kveld på 657
  Tema: Hvordan se og tolke sosial entreprenørenes behov?
 • Pro bono-kveld på 657
  Tema: Hvordan se og tolke sosial entreprenørenes behov?
 • Pro bono-kveld på 657
  Marit Letnes oppsummerer gruppediskusjon: Sosiale entreprenører er ildsjeler som får til mye med lite ressurser. Man belager seg ofte på kjennskap og vennskap. Når pro bono-konsulentene kommer inn er det fint å få snakke om det vanskelige på en god måte og å løfte blikket.
 • Pro bono-kveld på 657
  Anders Frostrud, pro bono-konsulent oppsummerer gruppediskusjon: Hva er grunnleggende visjon? Still spørsmål, få sosiale entreprenørene i prat og til å innse gevinsten i å definere en retning. Balanser dette opp mot modenhet og timing.
 • Pro bono-kveld på 657
  Alexandra Shabasheva oppsummerer diskusjon. Sosiale entreprenører er ofte ildsjeler som brenner for en sak. Visjonen er åpenbar – så viser det seg likvel ofte at retning og visjon ikke var så åpenbar likevel.
 • Pro bono-kveld på 657
  Pro bono-konsulent Karette Sandbu oppsummerer gruppediskusjon: Pro bono-konsulenter tilbyr sosial entreprenører en mulighet til å løfte blikket, til å gjennomføre modenhetsanalyse, til å scope tiltak. Samtidig må man se det store hjertet og anerkjenne engasjementet og møte dem her. Man kan ikke levere gode løsninger hjertet ikke er med på. Da vil løsningen ikke bli implementer.
 • Pro bono-kveld på 657
  Pro bono-kveld på 657 coworking.