Pro bono team til Skeiv verden

Veien ut av skapet er lenger og mer brutal for mange med innvandrerbakgrunn! Skeiv Verden gir trygghet, kompetanse og et fellesskap som gjør veien mot aksept og likeverd enklere.

Skeiv Verden hjelper en ekstremt utsatt gruppe og de gripende historiene er mange. Ønsket om å fortelle må veies opp mot brukernes behov for beskyttelse.

Prospera-prosjektet

For at alle skal kunne leve ut hvem de er, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, må Skeiv Verden bli synlige, påvirke opinionen og den politiske agendaen. Prospera skal hjelpe dem ved å utforme Skeiv Verdens kommunikasjonsstrategi. Denne skal skape fundamentet for videre merkevarebygging, PR, lobbyvirksomhet og mediatiltak.
Kommunikasjonsstrategien skal utarbeides for 2019-2023 og inneholde:

  • Analyse av dagens kommunikasjonssituasjon og Skeiv Verdens hovedutfordringer
  • Strategiske kommunikasjonsmål
  • Målgruppeanalyse
  • Hvilken rolle Skeiv Verden skal ha i offentligheten og hvordan dette skal oppnås
  • En handlingsplan for 2019 for hvordan organisasjonen skal implementere kommunikasjonsstrategien