Proff hjelp til ildsjeler i Stavanger skal feires

Prosperas konsulenter har de to siste årene donert det mest verdifulle vi mennesker har: nemlig tid og kompetanse!

Vi har fått til enormt mye sammen og ønsker nå flere konsulenter med minimums tre års arbeidserfaring velkommen inn i vårt nettverk. Registrer din interesse for pro bono-oppdrag her.

Grunn til å feire

  1. Ett av Prosperas pro bono-team har utviklet vekststrategi for Fra Hage til Mage. Fra Hage til Mage sørger for at flere barn lærer mer om mat, næring, dyrking og det gode måltid.
  2. Et annet team har utviklet vedtekter og driftsmodell for Frilageret i samarbeid med Stavanger turistforening, Vesterlen speiderkrets, Ryfylket turistråd og Jøren turistråd.
  3. Et tredje team har gjennomført kartlegging av Kirken Bymisjons Stavanger administrasjon og ut fra intervjuer og observasjoner sett på hvordan roller og arbeidsprosesser bør organiseres for å håndtere økt aktivitet.
  4. Pro bono-konsulenter har også hjulpet Fullt Fokus med juss for barns som faller ut av skolen
  5. Sommerfugleffekten har fått coaching/lederutvikling for å styrke deres arbeid med å øke bevissthet og kunnskap om mobbing.
  6. Vårt nyetablerte tverrfaglige team med spesialister innen ledelse, økonomi, organisasjonsutvikling og frivillighet skal styrke Semeg!s finansielle fremtidige bærekraft.

I tillegg har vi to nye prosjekter i scope – snart klare til bemanning. Følg med ;-)

Alt dette har vi fått til siden 2016 og Stavanger og Rogaland har et enormt fortrinn i det vi ser et miljø som vokser seg sterkt rundt sosial entreprenørskap og pro bono-bevegelse, ikke minst på grunn av mange positive, åpensinnede og faglig dyktige mennesker.

Øystein Ohna Lunde på Samfunnssentralen er en av Prosperas samarbeidspartnere. 👉🏼 <a href="https://www.facebook.com/samfunnssentralen/">Ta kontakt dersom du har en ide som kan bedre vårt samfunn. </a>

Øystein Lunde Ohna på Samfunnssentralen jobber for å styrke sosial entreprenører i Rogaland og har vært en av nøkkelpersonene som har hjulpet Prospera i riktig retning i Stavanger. 👉🏼 Ta kontakt dersom du har en ide som kan bedre vårt samfunn. 

Vi takker Sparebankstiftelsen SR-bank , Gjensidigestiftelsen og TDVeen for å hjelpe oss vokse i Stavanger gjennom godt samarbeid!

25. januar arrangerer vi vår første pro bonobankett for våre konsulenter i Samfunnssentralen. Vi ønsker våre pro bono-konsulenter, samarbeidspartnere og oppdragsgivere velkommen! Begrenset antall billetter, registrering her.