DAYA

DAYA er en organisasjon i Odisha, en av Indias fattigste regioner, med størst fokus på fattige barn og kvinner både på landsbyen og i storbyen. Hovedmålsetninger:

  1. Å gi fattige kvinner opplæring og jobbmuligheter
  2. Å gi barn skolegang, en trygg hverdag og bedre fremtidsutsikter

DAYA driver et barnehjem som nå har 35 jenter og 4 gutter i alderen 4 til 16 år. DAYA har også en liten pickle (tørket frukt i krydder) bedrift for kvinner i slummen av Bhubaneswar (Odishas hovedstad). Bedriften gir kvinnene mulighet til fast inntekt på tross av liten/ingen utdannelse. Vi har tidligere hatt flere kurs i ulike håndarbeid for fattige kvinner, slumskole og kurs for voksne analfabeter.

Prospera er blitt bedt om assistanse med juridisk og formell gjennomføring i å etablere enn bedrift i Norge som skal drive DAYAS import og salg av deres produkter.

Prosperas team på fem konsulenter skal dokumentere DAYAs arbeid, etablere en informert forståelse rundt hva som vil være neste steg for å sikre et bedre inntektsgrunnlag, og tilslutt vurdere om Prospera kan bistå ytterligere.

Bli en del av Prospera-nettverket!