4H Hordaland

4H Hordaland

Tusenvis av barn og unge over hele landet er 4H-ere. 4H står for klart hode, varme hjerter, flinke hender og god helse. Det er en medlemsstyrt organisasjon med mål om å utvikle aktive og samfunnsengasjerte ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Allerede i en alder av 10 år får medlemmene styrevervopplæring, og lærer å ta ansvar og skape samhold på tvers av alder. 

4H Hordaland er et av de mest aktive fylkene i landet, med 35 klubber og med flere arrangementer. Fylkesstyret har ansvaret for å gjennomføre større arrangementer i fylket samt sikre kvalitet og aktivitet i klubbene. Fylkesstyret består av 9 frivillige ungdommer og unge voksne med et brennende engasjement for 4H i sitt fylke. Prospera skal hjelpe 4H Hordaland med å lage en oppdatert verktøykasse med maler, verktøy, ressurser og rutiner som kan effektivisere og profesjonalisere arbeidet til fylkesstyret.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Fylkesstyret i 4H Hordaland trenger hjelp til å effektivisere maler, verktøy, ressurser og rutiner for å drive en profesjonell virksomhet i fylket. I tillegg ønsker styret å få en kompetansehevning og tilgang til nye verktøy for å kunne lede de større arrangementene som de planlegger fremover.

Et Prospera-team skal hjelpe dem med å lage en brukervennlig verktøykasse som kan effektivisere arbeidet, i tett samarbeid med fylkesstyret. Verktøykassen skal både bygge videre på maler og verktøy som fylkesstyret allerede har tilgang til og tilføre nye verktøy. Teamet skal ta utgangspunkt i 4H sin eksisterende verktøykasse, og Prospera verktøykassen kan eventuelt være et supplement. Teamet skal levere verktøykassen i et passende format til fylkesstyret. 

Verktøykassen skal:

  • Være pedagogisk, estetisk og brukervennlig.
  • Knyttes til oppgaver som styret gjennomfører (kommunikasjon, prosjektstyring, kartlegging, planlegging, økonomi osv) og verktøy de har behov for
  • Være tilpasset til et ungt styre, være lett å vedlikeholde/oppdatere og være lett å sette seg inn i for nye styremedlemmer. 

Ønsket kompetanse i teamet:

Prosjektleder, kommunikasjon, organisasjonsutvikling, organisasjonspsykologi/pedagogikk, endringsledelse/entreprenør, tjenestedesign/grafisk design, prosjektmentor

 

Meld din interesse her!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Bergen
  • Oppstart: Mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper