Norske Redningshunder

Hvert år redder frivillige i Norske Redningshunder flere titalls liv. Ekvipasjene deltar årlig på nærmere 500 leteaksjoner i året. Norske Redningshunder har i dag 1600 medlemmer fordelt på 17 distriktsorganisasjoner.

Organisasjonen utdanner hunder, hundeførere og ledere til bruk i redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralene og lokale politimyndigheter.

Nå trenger Norske Redningshunder Prosperas hjelp til å kartlegge hvordan organisasjonsstrukturen bør utvikles, slik at organisasjonen kan drives effektivt og fortsette sitt livsviktige arbeid i alle deler av landet.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjekt

NRH vokser hvert år i antall medlemmer og i antall aksjoner de deltar på. Denne veksten setter større krav til hvordan NRH drifter organisasjonen, de må omstille seg fra å være en organisasjon som i hovedsak driftes lokalt til å bli en nasjonal aktør.

Norske Redningshunder har satt ned et utvalg som i løpet av de neste to årene skal foreslå en ny helhetlig organisasjonsstruktur.

Målet med prosjektet er å bidra til en omforent forståelse av strategien i organisasjonen.

Prospera-team

  • Helene Løvold
  • Christian Svane Mellbye
  • Sasa Aleksandra Tangen
  • Bjørn Borgen
  • Børre Thorstensen
  • Silvia Aiuvalasit