Ungdomsjobb – Kirkens Bymisjon Moss

Ungdomsjobb – Kirkens Bymisjon Moss

Kirkens Bymisjon i Moss utvikler nå et tilbud for å skape trygge og givende arbeidsmuligheter for ungdom (15 til 18 år)  i Moss gjennom et treårig jobb program.  Formålet er å gi spesielt utsatte grupper arbeidstrening med lønnet arbeid i utlånsordningen Skattekammeret og inkluderingsprogrammet Løkkis. 

Programmet Ungdomsjobb er i tre moduler knyttet opp mot forløpet for en elev i videregående opplæring der man i år 1 får generell opplæring, år 2 arbeider selvstendig og i år 3 kurser deltakere i modul 1.  Alt som mestringsbasert deltids arbeidsplass og  lønnet arbeid.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Prosjektet Ungdomsjobb er i startfasen og lite kjent hos politikere, potensielle finansielle samarbeidspartnere, skoler eller potensielle kandidater for programmet.   For å øke bevisstheten om verdien av  Ungdomsjobb skal Prospera-teamet utarbeide en kommunikasjonsstrategi opp mot følgende målgrupper: 1) Potensielle finansielle samarbeidspartnere, inkludert politikere  2) Skoler / lærere 3) Kandidater / ungdommer. Teamet skal:

  • Kartlegge og synliggjøre verdien programmet har for deltakere og samfunnet
  • Svar på hvordan man formidler budskapet, inkludert vurdering av navn på tiltaket
  • Lage en salgbar pitch og salgspresentasjon til politikere og finansielle samarbeidspartnere

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, kommunikasjon / markedsføring / Pr, myndighetskontakt, samfunnsøkonomi ,  strategi / konseptutvikling, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Moss
  • Oppstart: september 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1100 konsulenter fra ledende norske selskaper