Abloom | Oslo

Abloom

I enkelte minoritetsgrupper i Norge er funksjonsnedsettelser tabubelagt og forbundet med synd og skam. Noen funksjonshemmede barn opplever å leve i skjul i eget hjem, fordi foreldrene opplever skam rundt sine barn. Abloom jobber for den aller mest sårbare gruppen av funksjonsnedsatte i Norge: nemlig de med minoritetsbakgrunn. Alle barn har rett til å ta plass og delta i samfunnet. Derfor jobber Abloom med å gi funksjonshemmede barn og unge med minoritetsbakgrunn større samfunnsdeltakelse, flere rettigheter og bryte tabuer i miljøene rundt dem. Prosperastiftelsen skal hjelpe med tjenesteutvikling. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prosjektet med Prosperastiftelsen

Abloom får til veldig mye aktivitet, på tross av få ansatte. De når ut til en målgruppe som andre ikke når og bruker metoder som fungerer godt. Likevel har de sine begrensninger i at de er lokalisert i Oslo og at mange aktiviteter er personavhengige. En forutsetning for å vokse er å gjøre metodene mindre personavhengige gjennom å dokumentere dem i en håndbok som kan brukes også i andre deler av Norge. Målet for dette prosjektet er å dokumentere og konkretisere metodene som brukes. 

Teamet skal: 

  • Kartlegge og konkretisere de metodene som brukes i dag. 
  • Beskrive verdien av metodene og hva som er det unike ved disse. 
  • Utarbeide en brukervennlig håndbok som viser hvordan Abloom arbeider og hvorfor. Abloom kan stille med en grafisk designer om det er ønskelig. 
  • Lage en handlingsplan for hvordan Abloom skal gå frem for å spre sine metoder. 

 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, tekstforfatter, sosionom, erfaring med innsalg/markedsføring, prosessledelse/organisasjonsutvikling, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: august/september
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsen sin administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper