Act – Belong – Commit

ABC skal bli en folkebevegelse for bedre mental helse! Vi har alle hørt grunnleggende ernæringsråd enten gjennom skolen, media eller helsevesenet, men hvorfor har vi ikke det samme for mental helse?

Tre små bokstaver kan være veien mot en felles forståelse for hvordan vi alle tar bedre vare på egen og andres mentale velvære: ABC.

Act – Belong – Commit.

ABC-programmet er utviklet av australske forskere. Å gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen og gjøre noe meningsfylt er oppskriften.

Initiativet kommer fra Folkehelsealliansen. Røde Kors er motoren. Rundt seg har de 36 andre allianseorganisasjoner som alle ønsker å bygge opp ABC-programmet på en nasjonal skala.

De første kornene skal såes i Trøndelag.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

ABC-programmet trenger Prosperas hjelp for å starte spredningen av det viktige budskap. Målet er at alle i Norge skal kjenne til denne enkle, og effektive, men ikke-stigmatiserende metoden for god mental helse. Men hvordan kommer man dit? Teamet skal utforme en trinnvis handlingsplan fra dagens oppstartssituasjon til endt prosjektperiode om 3 år. Dette må sees som et kartleggende forprosjekt som skal identifisere nøklene til suksess og veien fremover. Leveransen inkluderer:

  1. Kartlegging av erfaringer fra Australia og Danmark, hva bør videreføres og hvilke feil bør man unngå?
  2. Innhente ønsker fra de forskjellige alliansepartnerne. Hva trenger de for å lykkes med spredningen av modellen? Hvilken støtte, verktøy og rammeverk er nødvendig for at de skal lykkes med å spre ABC-programmet gjennom sine virksomheter
  3. Utvikle S-M-A-R-T-E hovedmål for prosjektet (Spesifikke – Målbare – Attraktive – Realistiske – Tidsbestemte – Evaluerbare)
  4. Trinnvis handlingsplan frem mot 2021. Hvem gjør hva og i hvilken rekkefølge?

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Anne Guri Solem
  • Camilla Juul
  • Ann Elisabeth Wedø
  • Tor Martin Norvik
  • Kathrine Koren Bjertnæs
  • Anniken Aasen