AKKS

AKKS hjelper jenter inn i musikklivet
AKKS Norges formål er å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet. De ønsker å gi jenter en mestringsfølelse i trygge rammer der kjønn ikke setter grensen for hva man kan gjøre.

Vi hjalp dem med kommunikasjon
Prospera utviklet en strategi for å øke antallet medlemmer og skape en helhetlig kommunikasjon internt og eksternt.

Bli en del av Prospera-nettverket!