Aktivt Pusterom

Aktivt pusterom

Aktivt pusterom ble gründet av Marianne Hole og er et ideelt foretak som bidrar til  bedre mental, fysisk og sosial helse for lokalbefolkningen i Fyllingsdalen, en bydel med levekårsutfordringer. Organisasjonens hovedaktivitet er et helårlig avlastningstilbud til fosterfamilier. Dette finansieres av kommunen og er organisasjonens viktigste inntektskilde. I tillegg har Aktivt pusterom hatt ulike tiltak rettet mot unge og eldre ensomme finansiert gjennom ulike prosjektmidler. I august 2021 overtok Aktivt pusterom Fyllingsdalen ungdomshus og har ambisjoner om å tilby møteplasser for flere målgrupper her. Aktivt pusterom fungerer som en utvidet familie for målgruppen. Det er essensielt å fortsette å ivareta dette unike, nære i fremtiden. Prospera skal hjelpe Aktivt pusterom med bærekraftig økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR bank.

Prospera-prosjektet

Aktivt pusteroms avlastningstilbud er basert på halvtårsavtaler med kommunen. 

I ungdomshuset har de enkelte leietakerer som gjør at driften av huset går i null. Ambisjonen om å fylle huset med aktiviteter for ulike målgrupper, har de ikke finansiering til pt. Ulike tiltak har vært basert på øremerkede prosjektmidler over kortere tidsperioder. Det er et mål for Aktivt pusterom å få en mer stabil og trygg økonomi for å kunne videreutvikle tilbudet sitt og nå flere målgrupper. Det er også et mål å bli mindre personavhengig enn i dag hvor gründer Marianne er en sentral nøkkelperson. 

Prosperateamet skal etablere en bærekraftig forretningsmodell for de neste 2 årene

 • Kartlegge dagens drift og forretningsmodell inkludert en SWOT analyse
 • Utarbeide konkrete forslag til forbedringer i dagens forretningsmodell
 • Handlingsplan for forutsigbar økonomisk drift og vekst 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, økonomi, forretningsutvikling, strategi, erfaring med ideell virksomhet, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Bergen
 • Oppstart: Februar
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Deltagelse i dette prosjektet vil gi deg:

 • Innsikt i et unikt tjenestetilbud for fosterfamilier lokalt
 • Økt kunnskap om unge og eldre ensomme som målgruppe

Deltagelse i Prospera nettverket og i et Prospera prosjekt vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker