Årvoll idrettslag I Oslo

Årvoll Idrettslag – fotball ⚽

Tenk om man kunne benytte ressurser i NAV- systemet til å bidra med inkluderingsarbeid i idrettslag? En god idé som Årvoll idrettslag ønsker å utforske i samarbeid med Prosperastiftelsen.

Årvoll IL er et fleridrettslag med i overkant av 1.000 medlemmer. Idrettslaget er organisert med et hovedstyre og sju grupper: Barne- og ungdomsfotball, Fotball elite, Håndball, Jibbe, Orientering, Ski og Basket. Årvoll er i en særstilling i Groruddalen når det kommer til infrastruktur og god klubbdrift, den eneste klubben med en jenteandel på nesten 50%, i tillegg har de en demografi som er delt på midten med lavinntektsfamilier på den ene siden og høyinntektsfamilier på den andre siden. Årvoll fotball ønsker å være en klubb som kan drive meget godt inkluderingsarbeid og være et godt forbilde for andre klubber i Groruddalen. Prosperastiftelsen skal hjelpe Årvoll idrettslag å utvikle arbeidet opp mot inkludering og utenforskap.  

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Meld din interesse for prosjektet her!

Pro bono-prosjektet

Årvoll fotball har mange gode ressurser, men det er flere oppgaver man ikke får gjennomført  på grunn av manglende «hender» i drift og administrasjon. 

Det finnes mange mennesker som er uten arbeid og tilknyttet NAV som vil kunne bidra til sitt lokale idrettslag dersom man fikk organisert dette samarbeidet på en god måte. 

Årvoll fotball ønsker å se på muligheten for at lokalt NAV kan gå i kompaniskap med idretten og nærmiljøet ved å tilrettelegge for at folk som har falt utenfor arbeidslivet kan få mulighet til å komme tilbake i jobb for sitt lokale idrettslag. Årvoll idrettslag har behov for en inkluderingsrolle som skal bistå lagledere med ulike oppgaver knyttet til det å ha barn på laget som kommer fra lavinntektsfamilier eller hjem med språkbarrierer.

Teamet skal:

 • Bistå Årvoll IL med å definere “inkluderingsrollen”. Inkluderingsrollen er tenkt å være en støttefunksjon for frivillige lagledere som skal hjelpe barn fra lavinntektsfamilier og familier med språkbarrierer, med praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til deltakelse på et fotballag. Teamet skal hjelpe Årvoll fotball med å definere hvilke oppgaver lagledere ønsker bistand til.
 • Definere hvilke oppgaver skal ligge under inkluderingsrollen. Teamet skal definere hvilke oppgaver og ansvarsområder det er naturlig å legge inn under denne rollen. Teamet skal også  foreslå hvilke kvalifikasjoner en inkluderingsrolle bør ha.
 • Finne hvilke eksisterende tilskuddsordninger i NAV ( Bjerke) som kan bidra til å finansiere denne rollen. Oppgaven innebærer å presentere og begrunne valg av tilskuddsordninger.

Ønsket kompetanse i teamet:

Prosjektleder, erfaring fra det offentlige, tjenestedesign, erfaring fra idrettslag, organisasjonserfaring, økonomi, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: september 2023
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper

 

Deltagelse i Prosperastiftelsen vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelig mennesker