Bærekraftige liv

Bærekraftige liv jobber med målrettet samfunnsendring gjennom mobilisering av grasrota. De ønsker å inspirere til lavere forbruk, naturvennlige handlinger, solidaritet i klimautfordringen og gode fellesskapsløsninger. Nabolaget brukes som laboratorium og nå er ca 30 lokalsamfunn i gang etter modell fra Bærekraftige liv på Landås.

Bærekraftige liv tror at:

  • Grasrota må mobiliseres for å få opp farten og kraften i det grønne skiftet. Samfunnsendring skapes nedenfra og opp.
  • Vi må skape en arena der alle kan bidra og gjøre det til noe positivt. Handling skaper holdninger

Prosperas prosjekt:
Hvordan kan Bærekraftige liv kommunisere for å forløse engasjement og engasjere flere i nabolaget? Teamet skal jobbe med en plan for kommunikasjon mot konkrete målgrupper og markedsaktivitet som skaper mer aktivitet og involvering.

Bli en del av Prospera-nettverket!