Bergen Internasjonale Kultursenter

Bergen Internasjonale Kultursenter (BIK)

En by uten et yrende kulturliv er ikke en ordentlig by. Vil du være med å  bidra til at en av Bergens viktigste kulturaktører kan bety enda mer for byen vår?

Bergen Internasjonale Kultursenter har eksistert siden 1993 og har gjennom årene utviklet seg til et viktig knutepunkt for inkludering, mangfold og kulturutveksling. Består at 70 medlemsorganisasjoner, og samarbeider tett med Vestland Innvandrerråd.

BIK er et flerkulturelt møtested for alle innbyggere i Vestland og er en pådriver for samspill mellom ulike kulturer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank

Pro bono-prosjektet

BIK er en sammensatt organisasjon med mange interessenter. Det gjør at det å drive god kommunikasjon er utfordrende, og en sliter med å skape et fellesskap internt. Det oppleves også som at det ikke er en omforent holdning til hvilken type organisasjon BIK egentlig skal være.

Målsetting 1 med prosjektet er å skape større forståelse for hvilke fokusområder organisasjonen har, både sentralt og hos den enkelte medlemsorganisasjon.

Målsetting 2 med prosjektet er å øke graden av samhandling, forbedre intern kommunikasjon og få på plass en felles forståelse for visjonen til  stiftelsen. 

Dette skal gjøres ved: 

  • En kartlegging  blant utvalgte medlemsorganisasjoner på huset, styre  og administrasjon ved hjelp av spørreundersøkelser/intervjuer.
  • Med utgangspunkt i kartleggingen utarbeides en konkret handlingsplan for videre aktivitet med nøkkelordene: Fellesskap og kommunikasjon.
  • Lande en overordnet visjon for Bergen Internasjonale Kultursenter.

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Bergen
  • Oppstart: januar/februar 2023
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper