Bergen Kjøtt

Bergen Kjøtt

Hvordan kombinere musikk og annen kulturaktivitet med inkludering av sårbare grupper, og forandre menneskers liv for alltid?

Bergen Kjøtt er en ideell stiftelse og et av de viktigste kulturhusene/produksjonshusene for musikk og kulturproduksjon i Norge.  De har 28 studioer, med mer enn 85 musikere, komponister, DJs, lys og lyd ingeniører/designere,  som jobber med produksjoner for alt fra unge band/musikere til prisvinnende internasjonale musikk og filmprosjekter. Sammen med andre samarbeidspartnere  jobber Bergen Kjøtt med å stimulere til et mangfoldig og inkluderende kulturelt miljø for dans, teater, kunst og musikk.

Bergen Kjøtt samarbeider med mange av byens andre ideelle org. som f.eks. Skeiv Verden, FRI Vestland, Papillon, Trans Pride for å skape et størst mulig mangfold i aktivitetene. 

Bergen Kjøtt ønsker å innta en tydelig rolle i arbeidet med inkludering av kvinner, fremmedkulturelle, skeive, ikke binære og transseksuelle mennesker i musikkbransjen. 

 

Meld din interesse for prosjektet!

 

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å lande en overordnet visjon for stiftelsen Bergen Kjøtt. Denne visjonen skal peke ut en retning for den posisjonen Bergen Kjøtt ønsker å inneha. Ved å tydeliggjøre denne visjonen, skal prosjektet gjøre det enklere for Bergen Kjøtt å gjøre de riktige prioriteringene i tiden fremover.

I tilknytning til dette skal også prosjektet lande tre konkrete satsningsområder for stiftelsens arbeid fremover, i tråd med vedtatt visjon. Dette skal inkludere konkrete tiltakspunkter innenfor hvert område.

Prosjektet skal bruke en SWOT-analyse eller et lignende verktøy som en del av grunnlaget for dette arbeidet. Adm/styre, leietakere og deltakere skal inkluderes i dette arbeidet.

 

Ønsket kompetanse i teamet

 • Prosjektleder
 • Strategi/visjonsarbeid
 • Forretningsutvikling
 • Kommunikasjon
 • Økonomi
 • Prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Bergen
 • Oppstart: August/september
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper