Bergen Kjøtt

Bergen Kjøtt

Hvordan kombinere musikk og annen kulturaktivitet med inkludering av sårbare grupper, og forandre menneskers liv for alltid?

Bergen Kjøtt er en ideell stiftelse og et av de viktigste kulturhusene/produksjonshusene for musikk og kulturproduksjon i Norge.  De har 28 studioer, med mer enn 85 musikere, komponister, DJs, lys og lyd ingeniører/designere,  som jobber med produksjoner for alt fra unge band/musikere til prisvinnende internasjonale musikk og filmprosjekter. Sammen med andre samarbeidspartnere  jobber Bergen Kjøtt med å stimulere til et mangfoldig og inkluderende kulturelt miljø for dans, teater, kunst og musikk.

Bergen Kjøtt samarbeider med mange av byens andre ideelle org. som f.eks. Skeiv Verden, FRI Vestland, Papillon, Trans Pride for å skape et størst mulig mangfold i aktivitetene. 

Bergen Kjøtt ønsker å innta en tydelig rolle i arbeidet med inkludering av kvinner, fremmedkulturelle, skeive, ikke binære og transseksuelle mennesker i musikkbransjen. 

 

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å lande en overordnet visjon for stiftelsen Bergen Kjøtt. Denne visjonen skal peke ut en retning for den posisjonen Bergen Kjøtt ønsker å inneha. Ved å tydeliggjøre denne visjonen, skal prosjektet gjøre det enklere for Bergen Kjøtt å gjøre de riktige prioriteringene i tiden fremover.

I tilknytning til dette skal også prosjektet lande tre konkrete satsningsområder for stiftelsens arbeid fremover, i tråd med vedtatt visjon. Dette skal inkludere konkrete tiltakspunkter innenfor hvert område.

Prosjektet skal bruke en SWOT-analyse eller et lignende verktøy som en del av grunnlaget for dette arbeidet. Adm/styre, leietakere og deltakere skal inkluderes i dette arbeidet.

 

Pro bono-teamet:

Pro bono-teamet Bergen Kjøtt

  • Pro bono-prosjektleder Gry Miriam Olsen
  • Pro bono-konsulent  Kathinka Pettersen
  • Pro bono-konsulent Jana Wilbricht
  • Pro bono-konsulent Hilde Sakariassen
  • Pro bono-konsulent Daniel Syslak
  • Pro bono-prosjektmentor Jan Gunnar Kaaresen