Bergen Litteraturfestival

Litteraturhuset skal arrangere sin første litteraturfestival i februar 2019.

Prospera skal hjelpe med konseptutvikling og strategi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebanken Vest.

Prospera-prosjektet

Målet var å skape kulturell og sosial verdi samt oppnå en internasjonal anerkjennelse.

Prospera utforsket mulighetsrommet og skapte en overordnet skisse som inkluderte festivalens formål, organisering og profil.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-prosjektleder, Kjartan Bergsson
  • Pro bono-konsulent, Jon Gjerde
  • Pro bono-konsulent, Birthe Kåfjord Lange
  • Pro bono-konsulent, Synnøve Vindheim SvardalPro bono-prosjektmentor, Christine Hagen (deltok som fullverdig medlem etter midtveis pga person som trakk seg)