Besøkssenter våtmark Ilene

For at folk skal kunne ta vare på naturen må folk kjenne til den og være glad i den. Besøkssenter våtmark Ilene er et nasjonalt autorisert våtmarkssenter. Det har vært i drift siden 1988 og ligger 10 minutters gange fra Tønsberg sentrum.

Senterets arbeid rettes spesielt mot barn og unge og målet er å gi kunnskap samt skape fascinasjon og engasjement rundt våtmark og naturvern.

Prospera skal hjelpe med driftsmodell som legger til rette for økt aktivitet og ressurser for senteret med formål om å sikre bærekraftig økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Besøkssenter våtmark Ilene har i dag ingen faste ansatte, men drives av tre personer i 50% stillinger, samt 20 frivillige. Senteret har mellom 50 og 1000 besøkende på en åpen dag, i snitt ca. 150. All aktivitet er gratis for skoler, barnehager og barnefamilier, og det er ønskelig å opprettholde dette.

For å kunne drive økt opplysningsarbeid omkring naturvern, har senteret essensielle behov som må dekkes for å få til videre utvikling:
Det trengs økte ressurser i form av arbeid/arbeidstimer og økonomiske midler.
Det er også behov for økt aktivitet på senteret, digital formidling og informasjonsdeling i form av kurs og undervisning i barnehager og på skoler.

Prospera teamet skal utvikle forslag til driftsmodell for Besøkssenter våtmark Ilene i lys av de samfunnsoppdrag som er relevante (naturvern og naturforvaltning, bærekraft, kompetanse, inkluderende lavterskeltilbud for barn og unge)

Hvordan kan driftsmodellen legge til grunn at inntektene i større grad kommer fra formålstjenlige aktiviteter? Hvordan kan senteret søke om penger på en måte man kan knytte drift og aktiviteter sammen?
Lage en stakeholderanalyse med oversikt over relevante samarbeidspartnere Besøkssenter våtmark Ilene kan nå ut til.

Ønsket kompetanse

  • Prosjektleder
  • Forretningsutviklere
  • Økonom
  • Kommunikasjon
  • Prosjektmentor

Nøkkelinfo

Arbeidssted: Tønsberg
Oppstart: Januar
Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)