Bibliogames

Bibliogames – Leverer spillkultur der du bor

Bibliogames er en frivillig organisasjon med spillformidlere, som leverer spillarrangement i hele landet. Formålet er å sikre alle spillere et tilbud i sitt nærmiljø hvor de kan sosialisere, lære og skape. Bibliogames gjør dette ved å levere arrangement på bestilling fra bibliotek og andre offentlige arenaer. Arrangementene leveres av en mangfoldig gruppe frivillige som selv er gamere, og dermed får brukt sin hovedinteresse til å bygge sosial og faglig erfaring. Det er en vinn vinn vinn situasjon som skaper tilbud, kompetanse og samfunnsbyggende opplevelser. 

Arrangementsutvalget baserer seg på et raskt økende antall frivilliges spisskompetanse. Det inkluderer i dag både turneringer, kodekurs, Youtubeskole, og demonstrasjoner av ny teknologi – alt med en inkluderende lavterskel-profil som skal favne om flest mulig barn og unge. For mer info; bibliogames.no

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB

Prospera-prosjektet

Bibliogames driftes i dag av noen få ildsjeler på frivillig basis.  Fremtidsdrømmen er en profesjonell organisasjon med nasjonal dekning. Prosjektet skal bidra til bærekraftig vekst og utvikling. Teamet skal analysere virksomheten og foreslå en bærekraftig strategi.

Leveransen inkluderer:

  • Kartlegge nå-situasjonen, inkludert SWOT
  • Interessentanalyse (hvem er mulige samarbeidspartnere) og en Nytteanalyse (hva tilfører Bibliogames av verdi) 
  • Lage økonomisk prognose 3 år frem i tid med 2 ulike scenarioer (høyt / lavt)
  • Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, strategi, forretningsutvikling, økonomi, offentlige støtteordninger, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Januar 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende norske selskaper

 

Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)