Bitfix

Bitfix Gaming

Foreningen Bitifx Gaming har som formål å skape aktiviteter og tilbud til ungdom i regionen innenfor teknologi, gaming og E-sport. Formålet realiseres blant annet gjennom: E-sport events og turneringer for ungdom, serverhosting av populære spill, samarbeid med skoler om å skape tilbud for elever med særskilte utfordringer,og skoleturneringer i forskjellige E-sporter. Ulike web-verktøy benyttes for å skape samhold og informere om aktiviteter.  

Bitfix Gaming utgjør en forskjell for ungdom i utenforskap og ungdom med behov for alternative fritidstilbud. Klubben er i dag et aktivt spillsamfunn med over 300 medlemmer og e-sport klubben har 18 lag og over 80 aktive spillere.  I samarbeid med Bitfix AS driftes tilbudet Breakthru som gir  ungdom i en utsatt situasjon et tilbud med blant annet. arbeidstrening.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

Bitfix Gaming driftes i dag av et knippe ildsjeler som på få år har fått til utrolig mye knyttet til tilbud, finansiering og organisering.  De ønsker nå hjelp for å sikre videre vekst og utvikling.  Prosjektmålet er å bidra til langsiktig og bærekraftig drift av Bitfix Gaming og tilhørende tilbud. Leveransen inkluderer: 

  • Kartlegging av dagens drift, temaet skal gjennomføre en SWOT-analyse.
  • Interessentanalyse: Hvem er potesielle interessenter, hvem er støttespillere, fremtidige finansieringspartnere og mulige strategiske partnere? 
  • Foreslå en eller flere mulige bærekraftige drifts- og organisasjonsmodeller som tar hensyn til behovet for god drift, uten å miste organisasjonens sjel og nærhet til brukerne 
  • Prioritert handlingsplan for 2021 / 2022

 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, Forretningsutvikling, management consulting, organisasjonsutvikling, økonomi, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Trondheim
  • Oppstart: Februar 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du delta i prosjekt for Bitfix Gaming?  Send en e-post eller ring en av oss:
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34), eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)