Bitraf

Bitraf er et “makerspace”, eller såkalt skaperverksted i Oslo som er åpent for hvem som helst 7 dager i uka. Enten du er nybegynner eller profesjonell kan du komme innom om du er interessert i analogt og digitalt håndarbeid, 3D-printing, digital kunst, programmering, design, elektronikk, laserskjæring og liknende aktiviteter.

Prospera skal hjelpe med fundraisingstrategi. Siden oppstart i 2012 har Bitraf hatt en organisk vekst. Organisasjonen har i dag 50 leietakere, en lojal brukergruppe på verkstedet og en sterk frivillighetsånd blant alle som bruker verkstedet. Prospera skal hjelpe med strategi for fundraisingkampanje.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Sensommeren 2021 overtar Bitraf lokalene over utestedet Blå fra Høyskolen Kristiania (de gamle lokalene til kunstskolen Strykejernet). Lokalene er større og bedre egnet til verksted enn kontorlokalene de har i dag.

I denne overgangsfasen til nye lokaler vil Bitraf få betydelig økte kostnader og ønsker hjelp til å lage en strategi for hvordan de kan få inn midler gjennom en fundraisingkampanje.

Prospera teamet skal lage strategi for fundraising-kampanjen. Dette vil inkludere:

  1. Hvilke strategier skal brukes?
  2. Lage forslag til alternative fundraising-strategier som legges frem for Bitraf sitt styre for forankring. Sammen med Bitraf ledelsen, sette konkrete mål for fundraisingen (økonomiske mål, tilleggsmål?).
  3. Hvilke kanaler skal brukes?
  4. Lage en plan for hvordan Bitraf skal gå frem for å sette i gang fundraisingkampanjen (hvem skal involveres og være ansvarlig, tidsrammen, viktige datoer)

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, fundraisere, kommunikasjon, strateg, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: januar 2020
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)