Blå Kors Barnas Stasjon

Blå Kors Barnas Stasjon

Blå Kors Barnas Stasjon gir en helhetlig støtte til familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-12 år som tilbys  blant annet veiledning, måltider, gruppetilbud og kurs. Alle tilbud er gratis og de som deltar får et tilpasset opplegg etter familiens behov. Kombinasjonen av ulike tiltak, i tillegg til muligheten for å følge opp familier over lengre tid, er noe av det som gjør Blå Kors Barnas Stasjon til et unikt sted. De tilbyr også dagsturer og andre aktiviteter. Blå Kors Barnas Stasjon har avdelinger rundt i Norge. Se video om Barna Stasjon.  Prospera skal hjelpe med utvikling av prosedyrer for ivaretakelse av de frivillige med utgangspunkt i Barnas Stasjon Oslo.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Grunnfjellet i Blå Kors sitt arbeid er de frivillige, i Blå Kors kaldt Tidgiver. En Tidgiver får opplæring og attest for alt frivillig arbeid du utfører, samt relevante kurs og aktiviteter innen feltet. Blå Kors har en egen håndbok som beskriver “alt” knyttet til Tidgivere for bruk internt for best mulig oppfølging av Tidgiverne i alle deler av Blå Kors, også Barnas Stasjon.

Prosjektets mål er å ivareta Tidgiverne på en optimal måte, både for Tidgiverne og administrasjonen i Blå Kors. Prosjektet skal ta utgangspunkt i Barnas Stasjon Oslo og deres tidgivere. Prospera teamet skal videreutvikle prosedyrene og komme med konkrete anbefalinger, herunder:

  • Kartlegge Tidgiveres behov opp mot Blå Kors  sine ressurser, herunder få nok og riktige tidgivere, beholde de over tid og at jobben med tidgivere blir mer tidseffektiv
  • Gjennomgå, og foreslå forbedringer i oppfølgingen av Tidgivere med utgangspunkt i håndboken, dagens systemer og administrasjonen i Barnas Stasjon
  • Funnene oppsummeres i en rapport med anbefalinger

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, Organisasjonsutvikling, management consulting, strategi, tjenestedesign, monitorering og evaluering, kommunikasjon, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Primo mars
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper