Blå Kors Chat-senter

Blå Kors Chat-senter 

Det er mange unge som har behov for å snakke med noen, og et anonymt lavterskeltilbud gjennom chat gjør det lettere å ta kontakt. Blå Kors Chat-senter har opplevd en sterk vekst under korona-pandemien og mottok mer enn 20.000 henvendelser i fjor. Tematikken i henvendelsene er også mer alvorlig enn tidligere. Blå Kors Chat-senter består av to nasjonale tjenester for de mellom 9 og 19 år: SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no. Dette er de eneste chat-tjenestene for psykisk helse som er anonym og bemannet av frivillige fagfolk. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og Chat-senteret har ofte like problemstillinger i henvendelsene de mottar og de utfyller hverandres åpningstider ettersom chatten er åpen på kveldstid. Prospera skal hjelpe Blå Kors Chat-senter med å foreslå en samarbeidsmodell mellom Blå Kors og BUP. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prospera-prosjektet

Chat-senteret ønsker å være et supplement for BUP sine tjenester og vil derfor se på muligheten for å skape et tettere samarbeid med BUP.  BUP-avdelingen ved Nic Waals Instituttet på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har inngått en formell samarbeidsavtale med Blå Kors chat. Dette samarbeidet skal brukes som grunnlag for å utarbeide en samarbeidsmodell som kan brukes nasjonalt. For å kunne få til et samarbeid mellom offentlig- og ideell sektor er det behov for en samarbeidsmodell som fungerer for begge parter. Prospera-teamet skal hjelpe Blå Kors Chat-senter med å foreslå en slik samarbeidsmodell. 

Chat-senteret ønsker på sikt å samarbeide med mange lokale BUP-avdelinger for å kunne skape mer sammenheng for brukerne og gjøre tjenesten mer bærekraftig for samfunnet. Derfor er det behov for en samarbeidsmodell som kan tas i bruk på en enkel og forståelig måte i møte med en ny BUP-avdeling. 

Leveransen inkluderer:

 • Kartlegge muligheter og utfordringer knyttet til det eksisterende samarbeidet med BUP ved Nic Waals institutt.
 • Bruke funnene til å foreslå en samarbeidsmodell som Blå Kors kan anvende for å forme nye samarbeid, også andre steder i Norge. Følgende spørsmål kan vurderes, men er ikke førende:
  – Hva kan Chat-senteret tilby?
  – Hvem skal sikre finansieringen?
  – Hvem har hvilken rolle og ansvar?

Pro bono-teamet:

 • Klaus Breivik
 • Marianne Prytz
 • Oddny Svergja
 • Ole Thomas Tørresen
 • Paal Anker-Nilssen
 • Tobias Kvernebo
 • Toril Thomsen