Blå Kors Stavanger

Blå Kors – Steg for Steg

“Jeg vil jo ikke bli sett på en som må ha spesielle hensyn, jeg vil jo bli sett på som et vanlig menneske” er et beskrivende sitat på hvordan det kan oppleves å være en person som står utenfor samfunnet. Blå Kors setter mennesket i fokus og gjennom programmet Steg for Steg hjelper Blå Kors Stavanger mennesker som ønsker et bedre liv og tilbake i samfunnet med støtte fra veileder og en frivillig tidgiver. Her møtes man og støtter hverandre, og ser verdier, ressurser og muligheter. Blå Kors Steg for Steg møter utfordringene som utenforskap representerer, og bruker det som et potensial for innovasjon hvor innbyggere i marginaliserte livssituasjoner inkluderes gjennom samfunnsdeltakelse og arbeid, noe som har enorme gevinster både på samfunnsnivå og på individnivå. Prosperastiftelsen skal hjelpe med plan for langsiktig og bærekraftig finansiering. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Pro bono-prosjektet

Blå Kors Steg for Steg holder til i Stavanger sentrum og ble etablert i 2020. Siden etableringen, har Blå Kors Steg for Steg hatt en rask vekst. Organisasjonen har i dag 6 lokalt ansatte. Driften finansieres per dags dato primært gjennom Blå Kors nasjonalt. Blå Kors Steg for Steg har høye ambisjoner om å kunne vokse og starte opp flere av Blå Kors sine kjerne-tilbud. Det er et uttalt mål at Blå kors Steg for Steg skal være egenfinansiert innen 2024. For å komme dit og å kunne muliggjøre den organisatoriske utviklingen, trenger organisasjonen hjelp til å identifisere potensielle lokale inntektsstrømmer som gir langsiktig økonomisk bærekraft, og med fokus på hvordan selge inn sitt tilbud og verdi.

Pro bono-teamet fra Prosperastiftelsen skal utarbeide plan for langsiktig og bærekraftig finansiering ved å:

  • Utføre en SWOT analyse av Blå kors Steg for Steg
  • Utarbeide en salgsstrategi opp mot potensielle finansielle samarbeidspartnere, med fokus på bedrifter
  • Lage en leadsliste over potensielle finansielle samarbeidspartnere
  • Utarbeide en handlingsplan med prioriterte aktiviteter og  konkrete salgsmål basert på Blå Kors’ kapasitet og behov 

 

Pro bono-teamet:

Blå Kors Steg for Steg

  • Pro bono-prosjektleder Svein Nossum
  • Pro bono-konsulent Ingrid Roth
  • Pro bono-konsulent Jan Kåre Ruud
  • Pro bono-konsulent Andre Oaland
  • Pro bono-konsulent Egil Haver
  • Pro bono-prosjektmentor  Henning Helgeland