Bokstart

Bokstart er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek.

Gjennom å gi småbarnsfamilier bokgaver i løpet av barnets første leveår ønsker vi å oppfordre foreldre til å prate og lese sammen med barnet sitt, og legge til rette for et godt og livslangt forhold til språket og litteraturen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal utvikle en brukerundersøkelse som skal kunne gi et godt og tydelig bilde over hvordan stakeholdere til Bokstart opplever tilbudet, og eventuelt hvordan dette kan videreutvikles.

Teamet skal forankre verktøyene utviklet for Bokstarts brukerundersøkelse og evaluering med samarbeidspartner Egmont underveis i prosjektperioden.

Bli en del av Prospera-nettverket.

Prospera-team

  • Pro bono-Prosjektleder Hege-Marthe Cordt Hansen
  • Pro bono-konulent Amna Quereshi Miltvedt
  • Pro bono-konsulent Are Syvertsen
  • Pro bono-konsulent, Margrethe Skorpen Johnsen
  • Pro bono-prosjektmentor, Marianne Ween

 

Prospera-team