Bredde E-sport Alliansen

Bredde E-sport Alliansen

Bredde  E-sport Alliansen (heretter kalt “E-sportalliansen”) sitt formål er å skape aktivitet og støtte organisasjoner og foreninger som ønsker å igangsette breddeaktivitet innen e-sport. E-sportalliansen skal ikke være et forbund for e-sporten i seg selv, men en støttespiller og «inkubator» for breddetilbud.  E-sportalliansen skal være en delingsarena for erfaringsutveksling, tilby bredde e-sport seriespill og cuper samt skape trygge miljøer for gaming- og e-sportsinteresserte barn og unge.

Medlemsklubbene og -organisasjonene i E-sportalliansen er representert ved idrettslag og andre frivillige organisasjoner. E-sportalliansen har tett dialog og samarbeid med flere overordnede organisasjoner i og utenfor e-sport miljøene. De har fått mye støtte av Norges Idrettsforbund (NIF), via Viken idrettskrets i oppstartsfasen og prosjektfinansiering fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

E-sportalliansen ble stiftet i februar 2021 og ledes av et interimstyre.  Daglig drift ledes av en prosjektleder.  De har fått til mye på kort tid, men ønsker nå Prosperas hjelp til å videreutvikle tjenestetilbudet. Prosjektets formål (effektmål) er å skape en sterk felles arena for e-sport-klubber i Norge. Prosjektets mål (resultatmål) er en konkretisering og tydeliggjøring av hvilke tjenester E-sportalliansen bør levere og hvordan de skal støtte klubbene på både kort og mellomlang sikt.

Teamet skal med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon i E-sportalliansen, og teamets egen kartlegging og analyse, anbefale primære fokusområder og tjenestetilbud E-sportalliansen skal tilby sine medlemmer. Funnene oppsummeres i en rapport med konkretisering og tydeliggjøring av tjenestetilbudet på kort og mellomlang sikt.

Ønsket kompetanse

  • Prosjektleder
  • Strategi – konseptutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Evaluering / analyse
  • Tjenestedesign
  • Kommunikasjon
  • Prosjektmentor

Oppstart ca. 1. februar

Vis din interesse her