Brodd IL

Færre driver med idrett i Stavanger øst enn i andre deler av byen. Nye tall fra mulighetsstudiet for levekårsløftet Storhaug bydel (Stavanger øst) viser at Storhaug bydel i tillegg til å ha klart størst levekårsutfordringer, også har klart minst andel av barn og unge som er medlem i idrettslag eller driver med fysisk aktivitet.

Dette kobles mot de økonomiske utfordringene i bydelen. Brodd FK kombinerer fotballglede med samfunnsansvar.

Nå jobber klubben for at flere barn skal drive med idrett i Stavanger øst for å styre folkehelse og for å styrke inkludering og integrering i et område med mange innvandrere.

Tall viser at barn som ikke har startet med organisert idrett som 8-åringer, sjelden gjør dette i eldre alder. “Bli med!”-prosjektet er et forsøksprosjekt på et gratis tilbud for alle barn som begynner på fotball i Brodd de to siste årene av barnehagen og som går i 1. Klasse på barneskolen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera teamet hjalp Brodd IL med en salgspresentasjon med spesielt fokus mot potensielle partnere.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder, Zhong Wei Wang
  • Pro bono-konsulent, Pål Oftedal
  • Pro bono-konsulent Randi Aardal Wetteland
  • Prospera-mentor Kristin Engh

Prospera-team