ByBi

ByBi

800 millioner mennesker er i dag rammet av underernæring. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre at vi får nok mat til alle. Av maten vi spiser er rundt 30% avhengig av bier. Polinerende insekter er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg, og bier er de mest effektive pollinerende insektene vi har. Bier er grunnsteinen i økosystemet og gjør årlig et arbeid verdt 1300 milliarder kroner. Likevel er en av tre biearter truet, og mange arter er i fare for å dø ut.

En forening som arbeider for å bevare biene er ByBi. Organisasjonen er siden 2012 blitt bygget opp av entusiaster som brenner for birøkting, honningproduksjon, urbant landbruk og miljø. ByBi er Oslos urbane birøkterlag, og de produserer honning, holder kurs, samler og sprer viktig kompetanse, og bidrar til etablering av pollinatorvennlige landskap. ByBi har 300 medlemmer og har utdannet over 500 urbane birøktere. Prospera skal hjelpe med å etablere et frivillighetsprogram. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

I tillegg til noen viktige frivillige ressurspersoner, har ByBi et fåtall frivillige som brukes sporadisk ved behov. Grunnet lite kapasitet over flere år, har ikke ByBi hatt mulighet til å ivareta gamle eller lære opp nye frivillige. De ønsker gjennom et Prospera-prosjekt å etablere et frivillighetsprogram. Det langsiktige formålet er å hjelpe ByBi til å skape kapasitet gjennom frivillighet.

Prospera-teamet skal lage et frivillighetsprogram som gjør det enkelt og effektivt for ByBi å anvende frivillige, i tillegg til å gjøre det interessant å være frivillig. Det må være tilpasset til begrenset kapasitet i organisasjonen og må ikke være for omfattende slik at det blir mulig å implementere og vedlikeholde over tid. 

I tett samarbeid med viktige nøkkelpersoner fra ByBi skal Prospera-teamet:

 1. Kartlegge nåværende og potensielle frivilliges behov og ønsker:
  – Hva kreves av oppfølging for å skape en god frivillighetsopplevelse. 
 2. Kartlegge hvilke oppgaver som kan løses av frivillige:
  – Kategoriser oppgavene og lag en oversikt over nødvendig kompetanse, antall frivillige og hvor stor kapasitet som kreves av de frivillige innen hver kategori. 
 3. Lag en handlingsplan for frivillighetsprogrammet for de neste 3 årene, slik at ByBi kan skape kapasitet gjennom frivillighet. 

 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, ideell sektor erfaring med oppfølging av frivillige, management consultant,  organisasjonsutvikling, HR, prosjektmentor.

Meld din interesse for prosjektet!

 

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Januar
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200  konsulenter fra ledende norske selskaper