Bydelsmødrene Norge

Bydelsmødre Norge er en frivillig organisasjon som bidrar til å skape bedre levekår for isolerte og hjemmeværende kvinner ved å bygge bro mellom kvinnene og lokalsamfunnet. Utvalgte ressurssterke kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse.

Kvinnene og familiene som bydelsmødre støtter, nås ofte ikke av det offentlige. Bydelsmødre bidrar til inkludering ved å skape lokale fellesskap og etablere nettverk. Bydelsmødre Norge har i dag utdannet 130 bydelsmødre i bydelene Alna, Grorud, Stovner, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke i Oslo kommune.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal foreta en analyse av bydelsmødrens arbeid for å kartlegge organisasjonens videre potensiale innen arbeidet med helse og velferd, integrering i bydelene de har virksomhet i.

Prospera-team

  • Toril Mette Ritland Thomsen
  • Catharina Halden
  • Mohammad Sabouri
  • Kjetil Nørstenes
  • Pia Grønning