Byverkstedet

ByVerkstedet er en ideell organisasjon som arrangerer kreative workshops innen snekring, håndverk og sykkelmekking.

ByVerkstedet arbeider for at så mange som mulig, og spesielt barn og unge, skal få oppleve skaperglede og mestring gjennom kreativt arbeid.

Prospera-prosjektet

Prospera teamet skal rekruttere fire nye styremedlemmer, samt definere policy for hvordan styret skal sammensettes, og definere kompetansekrav til styremedlemmer som dekker økonomi, forretningsutvikling, nettverk mot næringslivet, juridisk kompetanse, faglig forankring innenfor håndverk og design, interesse for samtiden og fremtiden.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Sven Kinden Iversen
  • Tomas Kersten
  • Kjersti Tyrholm
  • Karette Wang Sandbu
  • Kirsti Elisabeth Wiik