ByVerkstedet

BYVERKSTEDET LÆRER BARN Å SKAPE
ByVerkstedet er en ideell organisasjon som arrangerer kreative workshops innen snekring, håndverk og sykkelmekking. ByVerkstedet arbeider for at så mange som mulig, og spesielt barn og unge, skal få oppleve skaperglede og mestring gjennom kreativt arbeid.

VI HJALP DEM MED NYTT STYRE
Prospera definerte mandat, kompetansekrav og sammensetting av nytt styre. Fire nye styremedlemmer ble rekruttert.

Bli en del av Prospera-nettverket!