Catalysts

Gjennom Catalysts programmer får over 100 ungdommer personlige møter med en mentor.

Målgruppen er unge mennesker med innvandrerbakgrunn, enslige mindreårige og asylsøkere og flyktninger i fem fylker.

Prospera-prosjektet

Catalyst har oppnådd stor suksess, og trengte Prospera-teamets hjelp for å sikre en bærekraftig framtid for organisasjonen.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-teamet

  • Pro bono-prosjektleder: Rie Skogstad
  • Pro bono-konsulent: Line Haugen
  • Pro bono-konsulent Klaus Breivik
  • Pro bono-jurist: Alf Bakke-Løyning
  • Pro bono-ressurs: Fredrik Wildhagen
  • Pro bono-prosjektmentor: Ingela Moene