Children & War Foundation | Bergen

Children & War Foundation

Ønsker du å bidra til at barn som har vært utsatt for krig,  eller andre katastrofer skal få hjelp?

CAW er en ideell organisasjon som er dedikert til å gjøre barns liv bedre etter å ha opplevd krig og andre katastrofer. Organisasjonen har eksistert siden år 2000, og har jobbet i store deler av verden. Traumebehandlingen har blitt gjennomført etter jordskjelv i Iran, India, Chile, Kina, etter tsunamien i Asia og etter væpnete konflikter i Afrika, Sri Lanka, Palestina, Irak og Syria.

Arbeidet er også høyaktuelt i Norge, for bistand til flyktningbarna som kommer hit. Organisasjonen opplever for tiden stor pågang fra norske kommuner, og fra aktører verden over.

Når krig og katastrofer slår til, er barn en spesielt sårbar gruppe. CAW har utviklet et unikt forskningsbasert verktøy for traumemestring hos barn. Organisasjonen har siden begynnelsen jobbet parallelt med forskning på metoden og opplæring av veiledere som kan benytte metoden for å hjelpe barn.

CAW ble etablert i Bergen av Atle Dyregrov, Magne Raundalen og William Yule, og har i dag også en søsterorganisasjon i England. Les mer på: https://www.childrenandwar.org/

Pro bono-prosjektet

Målet med prosjektet er å hjelpe CAW gjennom en strategiprosess som skal ende opp i:
Et felles fremtidsbilde for CAW og en strategiplan med et klart målbilde for perioden 2023-2027. Viktige strategiske problemstillinger:

  • Hvordan skal CAW kunne hjelpe flest mulig barn med de verktøyene de har utviklet?
  • Hva slags type forskning skal CAW drive med og/eller bidra til?
  • Hvordan kan en organisere CAW og aktiviteten en gjennomfører på en mest mulig hensiktsmessig måte
  • Hvordan kan en bygge en organisasjon, som er bærekraftig over tid?

Pro bono-teamet:

Children and War 

  • Pro bono-prosjektleder Siv Helen Hesjedal
  • Pro bono-konsulent Anne-Kathrine Torvund
  • Pro bono-konsulent Anita Martinsen
  • Pro bono-konsulent Ivar Hillestad
  • Pro bono-konsulent Solveig Helene Ruud
  • Pro bono-prosjektmentor Gunnar Buvik