Christian Radich Windjammer | Oslo

Christian Radich – Windjammer

Rundt 20% av ungdommer fullfører ikke videregående. Utenforskap blant barn og ungdom er et økende problem i samfunnet og kan føre til blant annet ensomhet, nedsatt selvfølelse og dårligere levekår. Dette fører til at viktige ressurser går tapt for samfunnet. Stiftelsen Christian Radich har 2 samfunnsoppdrag. De sikrer et viktig kulturobjekt for fremtidige generasjoner gjennom vedlikehold og drift av en snart 100 år gammel skute og jobber med livsmestringsprogrammet Windjammer. Målet med Windjammer er å forhindre utenforskap blant ungdom. Det er er et program for de mellom 18-25 år, som står utenfor eller er på vei til å havne utenfor utdanning eller opplæring. I programmet får ungdommene være 4 uker til sjøs og lære av tydelige rutiner, konkrete utfordringer, tett oppfølging av trygge voksenpersoner og jobbtrening. Prosperastiftelsen skal hjelpe med kommunikasjonsplan. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. 

Pro bono prosjektet

Windjammer er satsningsområdet til Christian Radich, og er et program i vekst. Per seilas har de med seg 48 ungdommer, 15 ansatte og 5-10 frivillige voksne. I 2018 hadde de 1 seilas, mens i 2023 skal de ha 6 stykk. Rekrutteringen av ungdommene skjer ved at offentlige etater på 3 nivå (i skolen, NAV og Oppfølgingstjenesten) identifiserer og tar kontakt med aktuelle ungdommer. Målet med dette pro bono-prosjektet er å hjelpe Windjammer å lage en kommunikasjonsplan for de offentlige etatene som rekrutterer ungdommene. Utfordringen med dagens kommunikasjon er at tilbudet ofte blir formidlet som et rent hjelpetiltak som kan være stigmatiserende. Målet er å formidle på en måte som gjør at ungdommen får lyst til å delta. Leveransen skal inkludere: 

 1. Gjennomføre kartlegging av:
  1. Hva gjorde at tidligere deltakere bestemte seg for å være med, eller eventuelt bli usikre. Hvordan ble de møtt, hva opplevdes som bra og hva kunne vært gjort bedre? 
  2. Hvordan er konteksten når etatene informerer ungdommene. Hva har de av verktøy i dag, tid tilgjengelig og hva kan egner seg å bruke av onepager, video, muntlig informasjon osv. 
  3. Hva er verdien av tilbudet fra ungdommene sin side. Hva er det som skaper interesse? 
 2. Basert på kartleggingen, utform et budskap til målgruppen som engasjerer og motiverer til deltakelse. Hvilke kommunikasjonsform liker målgruppen? Gode historier fra tidligere deltakere, kjendis-ambassadører eller annet? 
 3. Oppsummer funnene i en kommunikasjonsplan som viser hvilke verktøy som er mest hensiktsmessig å brukes av de ulike etatene for å engasjere målgruppen. 

 

Pro bono-teamet:

Windjammer Christian Radich

 • Pro bono-prosjektleder Maren Harlem
 • Pro-bono konsulent Marianne Otterdahl Møller
 • Pro bono-konsulent Cathrine Torp
 • Pro bono-konsulent Geir Hagerud
 • Pro bono-prosjektmentor Jens Petter Mathiesen
 • Ressurs Hege Aatangen