Christian Radich / Windjammer

Windjammer er starten på en ny reise for ungdommer mellom 18-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller skole.

Programmet er bygget rundt 4 uker til sjøs ombord på ærverdige S.S. Christian Radich. Her får 47 unge mennesker konkrete utfordringer og nye opplevelser.

Det er en reise bort fra problemene, ut i verden og inn i deg selv.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Per dags dato støtter det offentlige noen få av plassene uten at dette dekker hele målgruppen. Selv om målet er at det offentlige skal være hovedkilden til finansiering, så ønsket Stiftelsen Christian Radich å ha et tilbud om stipend basert på private midler. Stiftelsen ønsket slik å tilby plasser til de som faller utenfor klassiske støtteordninger. Stiftelsen mottok i 2018 omlag 5 millioner fra ulike private bidragsytere til drift av skuta og utvikling av Windjammer programmet. Målet var å øke dette beløpet og kanalisere støtten gjennom Windjammer-stipendordningen som i neste omgang også var en støtte til drift og vedlikehold av kulturminnet, Christian Radich. Prospera-teamets oppgave var å utvikle rammeverket for dette fondet.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Magnhild Faxvaag Volden
  • Pro bono-konsulent, Kate Bergersen
  • Pro bono-konsulent, Ihna Stallemo
  • Pro bono-konsulent, Agnes Bing Orgland
  • Pro bono-konsulent, Øystein Nilsen
  • Pro bono-prosjektmentor Klaus Breivik