City Changers

City changers hjelper ungdom som strever
City Changers gir samtalehjelp til ungdom som strever mentalt. Lavterskeltilbudet setter ungdom og frivillig helsepersonell i kontakt. City Changers svarer på et økende behov. Dette var Prosperas første prosjekt i Kristiansand.

Vi hjalp dem med forretningsutvikling
Prospera utviklet modeller for økonomisk bærekraft for å sikre en effektiv og langsiktig drift.