De Unges Orkesterforbund | Oslo

De Unges Orkesterforbund

Hver uke opplever mer en 5 400 barn og unge mestring, samarbeid, sosial tilhørighet, skaperglede og kreativitet. De spiller i et av de 175 lokale orkestrene som til sammen utgjør De Unges Orkesterforbund (UNOF).  UNOFs visjon er å skape og styrke det frivillige orkestermiljøet for barn, ungdommer og voksne for at de skal kunne oppleve, utøve og la seg inspirere av levende orkestermusikk.

I 2024 feirer UNOF 50 år med felleskap og musikkglede i Norge, med “Orkesteråret”. UNOF planlegger en rekke prosjekter, aktiviteter og arrangementer som vil gi et løft til unge orkestere i hele landet. Prosperastiftelsen skal hjelpe med strategi for sponsorarbeidet. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

 

Pro bono-prosjektet

Orkesteråret finansieres gjennom oppsparte midler, offentlig tilskudd, støtte fra stiftelser og sponsorer. For å lykkes med målene for Orkesteråret har UNOF behov for næringslivspartnere som kan bistå med både tjenester og finansiering. 

Effektmålet for prosjektet er at UNOF lykkes med å nå salgsmålene som settes. Resultatmålet er en handlingsplan for sponsorarbeidet som er tilpasset UNOF administrasjonens kapasitet. 

Leveransen inkluderer: 

  • Basert på administrasjonens kapasitet og behov, definere salgsmål for 2023.
  • Konkretisere hva næringslivet får igjen ved å inngå samarbeid
  • Utarbeide en Interessentanalyse og en leadsliste over potensielle samarbeidspartnere som er i tråd med UNOFs  virksomhet og verdier 
  • Utarbeide en handlingsplan med prioriterte aktiviteter for implementering av salgsstrategien mot næringslivet

UNOF har tilgang til en del materiale om samfunssnytten av barne- og ungdomsorkestere, som vil kunne være nyttig i arbeidet opp mot potensielle sponsorer. 

 

Pro bono-teamet:

  • Pro bono-prosjektleder Jarle Nerland
  • Pro bono-konsulent Ingrid Tallhaug Sydnes
  • Pro bono-konsulent Sissel Hegvik
  • Pro bono-konsulent Bente Meinert