Det er Mitt Valg

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.

MITT VALG trener barn og unge i:

  • Å ta ansvar og sette grenser
  • Å kommunisere godt
  • Å bygge selvfølelse
  • Å ta beslutninger
  • Å sette seg mål

MITT VALG er teori- og forskningsbasert, med elementer som sosiale, emosjonelle, kognitive og atferdsmessige ferdigheter. Fokus er på hele læringsmiljøet, der dilemmaer rundt valgsituasjoner og gruppepress blir tatt opp.

Prosperas prosjekt

Et team på fem konsulenter med erfaring fra forretningsutvikling, stakeholderanalyse og business canvas-modellen jobbet frem forslag til hvordan Det Er Mitt Valg kan optimalisere sin foretningsmodell, slik at flere barn kan få tilbud om læringsprogrammet og at innsatsen blir økonomisk bærekraftig.

Prosperastiftelsen stiller til rådighet dyktige og profesjonelle konsulenter. Kompetanse som Stiftelsen Det er Mitt Valg ellers ikke har muligheten til å engasjere. Vi er imponert over faglig kunnskap og evne til å forstå våre utfordringen på en god og konstruktiv måte- Christian Johansen. Styremedlem, Mitt valg.

Bli en del av Prospera-nettverket!