Dialogforum Østfold

Kunnskap, kjennskap, vennskap er stikkordene når Dialogforum Østfold arrangerer dialogdager for ungdomsskoleelever og skoleledere.

Gjennom kulturutveksling, flerkulturell mat og dialogøvelser bygger de ned fordommer og forebygger utenforskap. Bak tiltaket står en rekke engasjerte mennesker fra lokale moskér og kirker som er mer opptatt av hva som forener enn hva som skiller.

Dialogdager har vært arrangert på ungdomsskoler Sarpsborg siden 2015, nå ønsker Dialogforum Østfold å tilby sitt undervisningsopplegg også til ungdommer i Fredrikstad.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Teamet skal utvikle strategi for å oppnå langsiktig og bærekraftig drift. Leveransen inkluderte:

  • Konkretisering av mål for de kommende tre årene
  • Driftsbudsjett og finansieringsstrategi for de neste tre årene
  • Salgsstrategi som kan bidra til videre finansiering

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Tor Hamborg
  • Pro bono-konsulent Magnus Breivik
  • Pro bono-konsulent Bengt Petter Johansen
  • Pro bono-konsulent Karl Anders Følstad
  • Pro bono-konsulent Guri Sandnes
  • Pro bono-konsulent Ingvild J. B. Stene