DNT Nedre Glomma

DNT Nedre Glomma

DNT Nedre Glomma (tidligere DNT Fredrikstad) dekker Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.  De har ca. 3.500 medlemmer, kontor i Sarpsborg og egen hytte, Østtorphytta,  i skogen i Varteig.  Foreningen er veldrevet med god økonomi, fast ansatt daglig leder (80% stilling) og mange dyktige frivillige.  De har høy aktivitet, spesielt blant barnefamilier (Barnas turlag) og Seniorgruppa, mens aktiviteten er noe lavere i f.eks. DNT Ung.  Foreningen fikk ny styreleder og daglig leder i 2021. Sammen med styret og de mange dyktige frivillige har de ambisiøse planer for videreutvikling av DNT Nedre Glomma. Prospera skal hjelpe de med videreutvikling av strategi og forankring av denne i organisasjonen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Det langsiktige formålet er å gjøre DNT Nedre Glomma til den beste friluftsorganisasjonen i regionen, til å få flere medlemmer (spesielt målgruppen DNT Ung) og beholde medlemmene aktive lengst mulig.

Prosjektets resultatmål er en forretningsmodell som er godt forankret i organisasjonen og gjennomførbar med tilgjengelige ressurser. I den forbindelse skal teamet:

  • Gjennomføre en enkel brukerundersøkelse blant den eksisterende medlemsmassen
  • Kartlegge dagens drift og forretningsmodell inkludert en SWOT analyse
  • Med utgangspunkt i f.eks.  Business Model Canvas foreslå forbedringer av dagens forretningsmodell som forankres i  styret og utvalgte frivillige, f.eks i en work-shop
  • Funnene oppsummeres og dokumenteres slik at DNT Nedre Glomma har et godt grunnlag for det videre arbeidet med utviklingen av foreningen

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, Management consulting, markedsanalyse / brukerundersøkelser, strategi / konseptutvikling, markedsføring / kommunikasjon, tjenesteutvikling, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Fredrikstad
  • Oppstart: Medio februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper