DNT Oslo og Omegn

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftsorganisasjon med over 300.000 medlemmer. DNT Oslo er den største enkeltstående DNT foreningen med ca. 96.000 medlemmer.

DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv for å bevare natur og kulturverdier.

Nå skal DNT etablere Breivoll Gård: -den største, mest inkluderende og allsidige friluftsarenaen for barn og unge som er skapt i Norge. Prospera-temaet skal utvikle en driftsmodell for Breivoll Gård.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

DNT Oslo og Omegn er i gang med å utforme Breivoll Gård som ligger innerst i Bunnefjorden i Ås kommune. Hovedbygningen sto ferdig som restaurant og kafe den 31. August 2019. For å kunne gå i gang med resten av planene for Breivoll Gård må dagens regulering og skjøtselsplan for området fornyes. Det er av stor betydning for DNT Oslo og Omegn at det utarbeides en forretningsplan som skisserer volum, omfang og innhold av tilbudet på Breivoll Gård. Prospera-teamet bistår DNT Oslo og Omegn i å utarbeide en forretningsmodell og forretningsplan for Breivoll Gård. Forretningsplanen vil også være sentral for å avklare investeringsbehov, driftskostnader, og inntektspotensial. Teamet dro på felttur til Breivoll Gård i starten av prosjektet

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-konsulent Tor Andre Wigmostad
  • Pro bono-konsulent Harald Kristofer Berg
  • Pro bono-konsulent, Einar Tønnessen
  • Pro bono-konsulent, Jessica Marks
  • Pro bono-konsulent, Sofie Grøntvedt Railo
  • Pro bono-konsulent, Kristoffer Voss Sanner
  • Pro bono-prosjektmentor Tom Omnes Lia