Drammen Ballklubb

Drammen Ballklubb

Drammens Ballklubb (DBK)  er en nærmiljøklubb som rekrutterer medlemmer fra Øren og omkringliggende bydeler.  Klubben ble etablert i 1909.  DBK er og blir en bredde klubb hvor alle som vil, er velkomne. Klubben ønsker å ha så mange som mulig, lengst mulig, med i idretten.

DBK er langt fremme med tilbudet Idrettsfritidsordning (IFO) som er et åpent tilbud i nærmiljøet (krever ikke medlemskap). IFO startet i DBK i 2006 som Norges første Idrettsfritidsordning. Tilbudet har ca 150 barn og er åpen for alle som ønsker fra 2. til 5. klasse. Avdelingen har blitt en svært viktig del av klubbens virksomhet og klubbens identitet, og har 6 årsverk.  DBK er kjent for sitt store samfunnsansvar.  Klubben ser stadig etter muligheter for å involvere flere i aktivitet og er en foregangsklubb innenfor dette arbeidet.  

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

DBK ønsker å utvide tilbudet i nærmiljøet hvor deler av klubbhuset blir et bydelshus basert på konseptet “Meråpent bibliotek” der alle har tilgang også utenom betjent åpningstid, f.eks. med sitt bibliotekkort.  I en tid der det er få offentlige “møteplasser”, ønsker DBK å gi et reelt tilbud til alle og har hentet ideer til tilbudet bl.a. i en workshop med elevrådet ved Børresen ungdomsskole.  Målet for prosjektet er å utarbeide et konsept med relevante tilbud for nærmiljøet.  

Teamet skal 

  • I nært samarbeid med DBK kartlegge hvilke tilbud som er relevant å inkludere i konseptet med utgangspunkt i nærmiljøets behov
  • Funnene oppsummeres og alternativene dokumenteres slik at DBK har et godt grunnlag for å ta beslutninger for det videre arbeidet
  • Konkretisere en mulig vei videre i en handlingsplan 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo / Drammen
  • Oppstart: Februar 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, tjenestedesigner, konseptutvikler, markedsføring, økonom, forretningsutvikling, prosjektmentor

Vil du delta i prosjekt for Drammen Ballklubb?  Send en e-post eller ring en av oss:
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)