Dråpen i Havet | Oslo

Dråpen i havet

Ved inngangen til 2021 var det rekordmange, hele 82,4 millioner mennesker som befant seg på flukt. Dråpen i Havet er en humanitær non-profit organisasjon med formål om å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om deres livssituasjon. Dråpen i Havet er per i dag tilstede på fire ulike lokasjoner i Hellas, samt to steder i Bosnia Herzegovina der de jobber i og utenfor, flyktningleirene. Siden oppstarten i 2015 har de bidratt med distribusjon av mat, klær og andre nødvendige artikler og arrangerer en rekke aktiviteter som gir mennesker på flukt et pusterom i en ellers vanskelig hverdag. Samlet sett har rundt 8000 frivillige feltarbeidere og koordinatorer fra hele verden bistått i arbeidet. Prospera skal hjelpe Dråpen i havet med kommunikasjon.

Prospera-prosjektet

Dråpen i havet mottar ikke offentlig økonomisk støtte, men har en rekke private bidragsytere, avtaler med enkelte bedrifter og næringslivsaktører. I fjor gjennomførte Dråpen i havet pilot på en ny innsamligsmetode som er godt kjent i England, “Challenge”.  Kampanjen ble gjennomført på facebook. Målet med kampanjen var både å få inn midler og heve kunnskapen om organisasjonen og dens virksomhet. Resultatet ble netto 450 000 kroner innsamlet. 

Nå ønsker Dråpen i Havet å gjennomføre en ny kampanje. Prospera skal hjelpe med kommunikasjon. “Challenge” består av 4 faser; planlegging, rekruttering, gjennomføring og evaluering. Prospera skal hjelpe Dråpen i havet i de tre første fasene. Teamet vil få støtte av en “Challenge”-ekspert fra England i prosjektet.

Leveransen inkluderer:

  • Design av materiell ifbm Challenge kampanjen (dvs. lage design på det som skal sendes ut eller deles i sosiale medier, feks “Challenge-kalender”, nyhetsbrev-design, annonser  osv.
  • Teste annonsesett på Facebook
  • Utarbeide innhold i nyhetsbrev
  • Analysearbeid – analysere alle tall fra Challengen, treffprosent annonser, aktivitet, henvendelser, måloppnåelse, økonomisk resultat.

Pro bono-teamet:

Dråpen i Havet teambilde

  • Pro bono-prosjektleder Kirsten Petersen
  • Pro bono-konsulent Siv K. Felde
  • Pro bono-konsulent Andreas Bade
  • Pro bono-konsulent Atena Tabari
  • Pro bono-konsulent Jeanette Sandsgaard
  • Pro bono-prosjektmentor Alma Dautbegovic