Drive for Life

Drive for Life er et spennende fritidstilbud for barn og unge som ble startet i 2011. Med motorsport som ramme har ildsjelene bak Drive for life utviklet et program der ungdommene får oppleve mestring, trygghet og sosial tilhørighet.

Deltakerne blir de del av et team på 5-8 ungdommer, og går gjennom 48 samlinger per år. Teamet samles rundt gode opplevelser, felles regler og interessante aktiviteter som skaper mestring, glede og samhold.

Drive for life har klubber i Norge og Sverige, og programmet har vist seg å ha gode resultater for ungdommene som deltar.

I 2019 startet organisasjonen også opp «Drive for life Inspire» som er et bredt aktivitetstilbud etter skoletid to timer èn dag i uka for alle elever fra 5. – 7. trinn.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera skal hjelpe med salgsstrategi opp mot næringslivet for å sikre vekst og økt samfunnsnytte.

Drive for life har 30 fritidsklubber og 9 Inspire-skoler i 58 kommuner i dag. Denne veksten har vært mulig på grunn av et nært samarbeid med kommunene og tilskuddsordninger.

For å kunne hjelpe flere ungdommer, ønsker Drive for life å knytte seg opp mot næringslivet. I Sverige har organisasjonen klart å sikre en samarbeidsavtale med Audi, nå ønsker de å knytte seg opp mot norske selskaper.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Gard Hopsdal Hansen
  • Christian Langvatn
  • Ørjan Dahl Bere
  • Knut W. Knutsen
  • Åge Kristiansen