DS-Kysten

Dampskipet DS-Kysten er et møtested og en kulturarv i Vestfold som må tas vare på slik at kommende generasjoner kan få oppleve dens unike historie.

Dampskipet var opprinnelig en moderne rutebåt som trafikkerte strekningen Trondheim-Namsos fra 1909. DS-Kysten kom til Tønsberg i 1971.

Siden 2001 har båten gjennomgått omfattende reparasjon og rehabilitering. I 2019 var dampskipet klar til å legge ut på nye eventyr i Vestfold-skjærgården.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal Prospera-teamet skal kartlegge det unike ved DS-Kysten som kan hjelpe i søknadsskriving for å sikre bærekraftig økonomi, inkludert lage en oversikt over dampskipets betydning, nåværende aktiviteter og konkrete mål for skipet.

Informasjonen som teamet sammenstiller vil hjelpe DS-Kysten i fremtidig søknadsskriving til stiftelser og andre finansielle samarbeidspartnere slik at dampskipet kan få en bærekraftig økonomi og nødvendig vedlikeholdet av skipet.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Per Nygaard
  • Pål Kristiansen
  • Silke Wrede
  • Øivind Næss
  • Stein Erik Bjørni
  • Tim P. Dagsberg
  • Ellen Høstmark Bustø
  • Lisbeth Svanes