DUG Folkeverksted Arendal

DUG Folkeverksted

Det Urbane Grendehus-Folkeverkstedet  (DUG) er et urbant grendehus i Arendal, en møteplass og fellesskap for samskaping innen kunst, kultur, kunnskapsdeling og spill. De tilbyr en rekke lavterskel aktiviteter for barn, ungdom og voksne, privatpersoner og foreninger. Håndverkstradisjoner som veving, sying, strikking og silketrykk er noe av tilbudet. Kurs og seminarer innen sosialt entreprenørskap og sosial bærekraft og møtelokaler for frivilligheten inngår også i tilbudet.  Nå har DUG flyttet inn i Munkehaugen Kultursenter som er et kulturverksted med 1500m2 for grasrotkultur i Arendalsregionen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen

Prospera-prosjektet

DUG Folkeverksted har i flere år vært et samarbeidsprosjekt mellom Arendal Kulturforum og Med hjerte for Arendal og fått prosjektmidler fra Arendal kommune.  Programmer og større kurs/ prosjekt finansiert ved ekstern prosjektfinansiering. Nå ønsker man en formalisert driftsmodell der DUG står på egne ben og utnytter mulighetene som ligger i Munkehaugen Kultursenter.  Prosjektmålet er å bidra til langsiktig og bærekraftig drift av DUG. Leveransen inkluderer: 

  • Kartlegging av dagens drift, temaet skal gjennomføre en SWOT-analyse. 
  • Interessentanalyse: Hvem er mulig interessenter, hvem er støttespillere, fremtidige finansieringspartnere og mulige strategiske partnere? 
  • Foreslå en eller flere mulige bærekraftige organisasjonsmodeller som tar hensyn til behovet for god drift, uten å miste organisasjonens sjel og nærhet til brukerne 
  • Prioritert handlingsplan for 2021 / 2022

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, forretnings- og organisasjonsutvikling, management consulting, økonomi, strategi, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Arendal
  • Oppstart:  Mars 2021
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du bidra i prosjektet for DUG Folkeverksted?
Svar på denne e-posten eller ring en av oss: 

Lene (92 16 06 95), Magnus (41 62 11 34) eller Stein Ove (90 69 02 81)